Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Heterogeniteit als winstpunt bij NT2-beginners (Joop Wammes)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

afwisseling. En om even weer de batterij op te laden voor het heterogeen werken. Dan kan het op eigen niveau werken weer even verfrissend zijn, mits het niet te lang duurt.

7 Afdelingsorganisatie

Heterogeniteit is een winstpunt voor beide partijen, zo is steeds mijn boodschap, mits de verschillen niet te groot zijn. De afdelingsorganisatie moet gebouwd worden op dit concept. Dat betekent dat de extreemste verschillen tussen leerlingen in de schoolorganisatie aangepakt moeten worden. Ik geef hieronder een casus van een drieklassige ISK/OKAN, en daarna een voorbeeld van een zesklassige afdeling.

Bij een drieklassige afdeling kan men de groepen als volgt indelen:

  • Groep 1: langzame leerders van beginners naar halfgevorderd (analfabeten/halvabeten/max. enkele jaren schoolhistorie/lage potentie/zorgleerlingen), uitstroom naar groep 3, duur max. 1 jaar;

Groep 2: snelle leerders van beginners naar halfgevorderd, elk half jaar een nieuwe groep starten, uitstroom naar de groep 3, duur max. 0,5 jaar; Groep 3: van halfgevorderd naar gevorderd, duur 0,5-1,5 jaar, uitstroom naar het reguliere onderwijs.

Bij een zesklassige ISK/OKAN-afdeling suggereer ik de volgende indeling:

Groep 1: zorgleerlingen (analfabeten/halvabeten/zorgleerlingen), uitstroom naar groep 2, duur max. 1 jaar;

Groep 2: langzame leerders van beginners naar halfgevorderd, uitstroom naar groep 3 of laagste schooltypes regulier onderwijs (alleen voor ex-groep-1-leerlingen), duur max. 1 jaar;

Groep 3: langzame leerders van halfgevorderd naar gevorderd niveau, uitstroom naar de lagere vormen van regulier onderwijs, duur max. 1 jaar;

  • Groep 4: snelle leerders van beginners naar halfgevorderd, elk halfjaar een nieuwe groep starten, uitstroom naar groep 5, duur max. 0,5 jaar;

  • Groep 5: snelle leerders van halfgevorderd naar gevorderd, elk halfjaar een

nieuwe groep starten, uitstroom naar groep 6 of brugklas (NL)/1e graad (B) van hogere schooltypes regulier onderwijs, duur max. 0,5 jaar;

Groep 6: plus-klas voor snelle leerders: veel schoolvakken (Engels, wiskunde, e.d.), evt. programma deels in reguliere klassen laten doorlopen, uitstroom naar hogere klassen van het secundaire onderwijs, duur max. 1 jaar.

Door de ISK/OKAN-afdeling op een bepaalde manier te organiseren voorkomt men dat de heterogeniteit niet te extreem wordt, en een winstpunt blijft. De afdelingsmanager heeft hierbij een belangrijke taak, want een verkeerd organisatiemodel helpt de heterogeniteitsgedachte om zeep.

162 1 Heterogeniteit als winstpunt bij NT2-beginners - Joop Wammes