Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Heterogeniteit als winstpunt bij NT2-beginners (Joop Wammes)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

8 Tot besluit

Als scholer van ISK-teams heb ik veel gediscussieerd over het bovenstaande methodologische standpunt. Het idee dat heterogeniteit als winstpunt is te beschouwen heeft zich zo langzaam gerijpt. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat veel Nederlandse NT2-docenten op een ISK bovenstaande gedachte als een bevrijding hebben ervaren. Een bevrijding van een steeds dieper gevoel van frustratie: hoe niveau-onderwijs te geven aan een groep met zoveel verschillen in beginsituatie en leertempo? Er zijn ook collega's die ik niet heb kunnen overtuigen: zij stellen zich op het standpunt dat bij een perfecte klasseorganisatie niveaudifferentiatie wel degelijk vruchtbaar is.

Ik ben wars van methodologisch monotheïsme, en hoor graag hoe collega's binnen de ISK-wereld hierover denken. Het is wellicht een goed idee om de discussie binnen de afdeling op te starten met behulp van deze tekst, en mij hierover te berichten. Bij HSN-16 (ditmaal in Gent) kunnen we erop terugkomen. Reacties naar: j o op.wammes@planet. nl.

Heterogeniteit als winstpunt bij NT2-beginners - Joop Wammes 1 163