Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

HET OPEN LEERCENTRUM, EEN STAP IN DE RICHTING VAN FLEXIBEL, CURSISTGERICHT ONDERWIJS

Kitty Wortel

1 Inleiding

Op de NT2-afdeling voor hoger opgeleide anderstaligen van het ROC van Amsterdam (voorheen het Joke Smit College) proberen we effectief en efficiënt onderwijs aan te bieden. Het onderwijs moet cursistgericht zijn, dat wil zeggen dat het zo veel mogelijk afgestemd is op de individuele behoeften en toekomstwensen van de cursisten. Dat betekent dat we niet langer kunnen volstaan met uitsluitend klassikaal onderwijs, maar meer maatwerk moeten gaan leveren. Daarnaast moet het onderwijs de cursisten de mogelijkheid bieden zo snel mogelijk zelfstandig te functioneren in de samenleving. Van onze cursisten verwachten we dat ze zelfstandig leren. Ze moeten dan ook verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Vandaar dat het docentonafhankelijk leren een onderdeel is van ons onderwijs. Tenminste 20% van de contacturen moet besteed worden aan zelfstandige leeractiviteiten. Dat vraagt om een rijke leeromgeving.

Om de bovengenoemde uitgangspunten te realiseren zijn er verschillende voorzieningen op school aanwezig. Er zijn computerlokalen, talenpractica en Open Leercentra op diverse locaties van de NT2-afdeling. Het Open Leercentrum wordt gebruikt als aanvulling op klassikale activiteiten.

In dit artikel bespreek ik achtereenvolgens de inrichting, de ontsluiting en de inzet van het Open Leercentrum (OLC) binnen ons onderwijs.

2 De inrichting

Aangezien de ruimte per locatie verschilt van grootte, is de inrichting niet overal gelijk. Zo staan er in het ene OLC bijvoorbeeld meer computers of kasten dan in het andere, omdat de ruimte dat nu eenmaal toelaat.

Het meubilair en de apparatuur

In elk Open Leercentrum zijn studietafels aanwezig waaraan de cursisten kunnen studeren. Er zijn hangframekasten gevuld met schriftelijke materialen. Vitrinekasten voor verschillende NT2 -leermiddelen, woordenboeken, cassettebanden, videobanden, taalspelletjes en atlassen.

Elke locatie is ook voorzien van de nodige apparatuur. Er zijn walkmans om individueel cassettes te beluisteren en cassetterecorders om samen spreek- en luisteropdrachten uit te voeren. Verder is er op elke locatie een aantal analoge en / of digitale talenpracticumtafels, waaraan eveneens gewerkt kan worden aan de spreek- luister-

Het Open Leercentrum - Kitty Wortel 1165