Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Het open leercentrum, een stap in de richting van flexibel, cursistgericht onderwijs (Kitty Wortel)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

vaardigheid. Daarnaast is er videoafspeelapparatuur met daarbij behorende koptelefoons en stekkertjes om meer dan één cursist aan te sluiten op de televisies, waardoor samenwerken mogelijk is. Tot slot zijn er voldoende computers om met een groep in het Open Leercentrum te werken.

De leermiddelen en de vaardigheden

In de hangframekasten is een grote hoeveelheid schriftelijk oefen- en toetsmateriaal te vinden. In elke hangmap zitten vijf identieke mapjes, zodat meerdere cursisten tegelijk aan een onderdeel kunnen werken of kunnen samenwerken.

Er is een rijke verzameling aan video-opnamen. Er zijn ten eerste videobanden die bij een bepaald leermiddel horen, bijvoorbeeld 0031 of Nederlands in Perspectief. Ten tweede zijn er verschillende series schooltelevisie van Teleac/NOT, bijvoorbeeld op het gebied van Techniek, Verzorging en Economie. Daarnaast zijn er opnamen van interessante t.v.-programma's en soms zelfs speelfilms. De videobanden worden voor verschillende doelen gebruikt. De cursisten kunnen hun luistervaardigheid oefenen, maar ook kunnen ze zich oriënteren op hun toekomstige beroep, werken aan vaktaal of videobanden bekijken die gebruikt worden bij de lessen natuurkunde.

Sommige methoden werken met audiomateriaal. Ook dat materiaal is in het OLC te vinden, in de vorm van cassettebanden of digitale opnamen. Bij een schrijfopdracht moet soms bij een schrijfoefening ook een tekstje beluisterd worden. In dat geval leent de cursist een walkman en een cassettebandje en werkt aan een studietafel. Is een cursist bezig met examentraining dan kan hij/zij gebruik maken van een talenpracticumtafeltj e.

Op de computer kunnen de cursisten werken met de multimediale leermiddelen of software als Word, Excel enzovoort.

Alle taalvaardigheden kunnen geoefend worden in het OLC: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast kunnen de cursisten werken aan de subvaardigheden: spelling, grammatica, woordenschat, uitspraak. Voor cursisten die een toets of een examen af moeten leggen is er de mogelijkheid te trainen in verschillende examens.

3 Het systeem en de ontsluiting

Alle leermiddelen zijn ingedeeld op:

  • niveau

vaardigheid of subvaardigheid

  • leerdoel (bij de vaardigheden)
    onderwerp (bij grammatica)

Voor de niveaus zijn kleurcodes gebruikt, zodat de cursist in één oogopslag kan zien welk materiaal voor hem/haar geschikt is. De kleurcodes zijn:

Wit   NT2-niveau 1

166 1 Het Open Leercentrum - Kitty Wortel