Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Het open leercentrum, een stap in de richting van flexibel, cursistgericht onderwijs (Kitty Wortel)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Grijs   NT2-niveau 2

Geel   NT2-niveau 3

Groen   NT2-niveau 4

Blauw   NT2-niveau 5

Zwart   examentraining NT2 I '

Rood   examentraining NT2 II

De schriftelijke materialen zitten in plastic mapjes met de bovengenoemde kleuren en een gekleurd titelblad. De hoesjes van de video- en cassettebanden zijn voorzien van een gekleurde omslag.

Het titelblad en de omslagen van de banden hebben een uniform uiterlijk. Er staat steeds aangegeven of het oefenmateriaal of toetsmateriaal is. Daarnaast staat er consequent de volgende informatie op (in de rechterkolom geef ik een voorbeeld):

Vak:   Nederlands

Niveau:   4

Vaardigheid:   luisteren

Doel:   aantekeningen maken

Onderwerp:   economie

Bron:   Nederlands in perspectief

Wat heb je nodig:   pen/papier videoband

De cursist die dit mapje heeft gepakt, wil blijkbaar zijn luistervaardigheid oefenen. In het bijzonder wil hij aantekeningen leren maken. Waarschijnlijk heeft het onderwerp economie zijn speciale interesse. Hij weet dat hij een videoband nodig heeft om met het materiaal te kunnen werken. De cursist die eerst de videoband heeft gepakt, ziet op de omslag dat bij de videoband ook een mapje hoort met schriftelijk materiaal.

De hangframekasten zijn ingedeeld op vaardigheid. Een aantal hangframes bevat het materiaal voor leesvaardigheid, de andere hangframes bevatten het materiaal voor de overige vaardigheden of subvaardigheden. Op de hangmap zelf is een ruitertje bevestigd met daarop de volgende informatie: de vaardigheid, het lesdoel, de titel van het boek waaruit dat materiaal komt en eventueel het onderwerp van de tekst. De cursist die bijvoorbeeld globaal lezen wil oefenen, zoekt bij de vaardigheid lezen, aan de hand van de kleur van het plastic mapjes kan hij direct bij het passende niveau zoeken en hij kijkt op het ruitertje om het betreffende lesdoel te zoeken. Blijkt het materiaal te makkelijk of te moeilijk te zijn, dan kan hij een vergelijkbare oefening zoeken bij de andere kleuren.

Het Open Leercentrum - Kitty Wortel 1167