Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Het open leercentrum, een stap in de richting van flexibel, cursistgericht onderwijs (Kitty Wortel)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

4 De inzet van het OLC

Bij de voltijdopleiding is het werken in het OLC een onderdeel van het lesprogramma. Onder begeleiding van de docent brengt de groep tenminste twee uur per week in het OLC door. Daarnaast mag de cursist er buiten de lesuren om individueel gebruik van maken. Op de deeltijdafdeling wordt het OLC voornamelijk ingezet als supplement, dat wil zeggen dat de cursisten daar buiten de reguliere lesuren kunnen studeren.

De cursisten streven met hun gebruik van het OLC vaak verschillende doelen na. Ze kunnen bijvoorbeeld een gemiste luisterles inhalen of een oefening die ze moeilijk vonden herhalen. Maar ook kunnen ze bepaalde onderdelen die ze nog niet goed beheersen, extra oefenen. Voor de cursisten die sneller kunnen leren of meer willen leren dan het lesprogramma aanbiedt, biedt het OLC ook ruime mogelijkheden. Dankzij de overzichtelijke indeling op niveau, vaardigheid en lesdoelen kan de cursist gemakkelijk die materialen vinden die aansluiten bij zijn individuele wensen of behoeften.

Niet alle taalleerders zijn gelijk; de cursisten verschillen in leeftijd, ervaringen, leerstijlen en het aantal jaren dat ze onderwijs hebben genoten. Die achtergrond bepaalt hoe de cursisten in het OLC werken.

Voor cursisten met weinig schoolopleiding blijft het leren in het OLC vaak beperkt tot zelfstandig werken. Sommige lesmaterialen zijn zelfsturend gemaakt. Dat wil zeggen dat een opdracht voorzien is van een instructie die zegt wat het lesdoel is en hoe de opdracht stap voor stap uitgevoerd moet worden. De cursist wordt dus nog volkomen gestuurd door het lesmateriaal zelf of door de docent.

Anderen die studievaardiger zijn, nemen vaak de volledige verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Ze bepalen zelf wat ze willen leren en hoe ze dat doen. Soms willen ze zich meer verdiepen in de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de reguliere lessen, maar het kan ook voorkomen dat de doelen die zij voor zichzelf hebben gesteld, helemaal los staan van de klassikale lessen. Zo had ik een aantal jaren geleden een nieuwkomer die in het land van herkomst arts was. De man was een extreem snelle leerder voor wie het behoorlijk hoge tempo in de les toch nog te langzaam was. Hij bracht vele uren door in het OLC om zich aan de hand van artikelen uit de wetenschapsbijlagen van de landelijke kranten de algemene medische vaktaal eigen te maken.

Het werken in een OLC moet wel goed voorbereid worden. Zomaar met een groep cursisten die de weg nog niet kennen naar het OLC toegaan levert alleen maar opgejaagde docenten op, omdat de cursisten voor elke kleinigheid een beroep doen op de docent. Om dat te voorkomen hebben we een introductiecursus ontwikkeld. Die bestaat uit een serie lessen om het OLC en de ontsluiting daarvan te leren kennen. Aan de hand van een paar kleine opdrachten ontdekken ze welke materialen er aanwezig zijn en hoe ze er kunnen werken.

168 1 Het Open Leercentrum - Kitty Wortel