Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Het open leercentrum, een stap in de richting van flexibel, cursistgericht onderwijs (Kitty Wortel)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Verder hebben de cursisten logboekjes of werkkaarten waarop ze invullen wat ze gaan doen en bijhouden wat ze in het OLC hebben gedaan. Alle groepen werken in de reguliere lessen met een integrale methode, bijvoorbeeld Zestien Plus, Code Nederlands of Nieuwe Buren. De meeste methodes besteden tegenwoordig aandacht aan zelfstandig leren. Aan het begin van een hoofdstuk wordt steeds aangegeven wat de leerdoelen zijn en aan het eind van een hoofdstuk wordt beoordeeld of de leerdoelen behaald zijn. Mocht een cursist een doel niet bereikt hebben, dan noteert hij dat in het logboekje of op de werkkaart. Hij weet dan waar hij nog aan moet of zou kunnen werken. Als hij aan bepaald doel heeft gewerkt, noteert hij heel precies welke oefening hij heeft gedaan en wat zijn resultaat was.

Ook voor de docent zijn de logboekjes en werkkaarten belangrijk. Het is immers niet mogelijk om in twee uur tijd een hele groep cursisten die met verschillende opdrachten bezig zijn, op de voet te volgen of te begeleiden. Doordat de cursist zijn werkzaamheden en resultaten vastgelegd heeft, kan een docent op een later tijdstip de vorderingen nog eens bekijken.

De logboekjes en werkkaarten worden bewaard in het OLC. Ook als een cursist individueel in het OLC werkt, moet hij zijn resultaten kunnen noteren. Mocht hij hulp nodig hebben, dan kan hij een beroep doen op de beheerder die fulltime aanwezig is in elk OLC.

5 Tot besluit

In 1995 zijn we op het Joke Smit College begonnen met het inrichten van het Open Leercentrum. Zoals het hierboven beschreven staat, lijkt het of we al een ideaal OLC hebben ontwikkeld. Dat is niet geval. Een Open Leercentrum inrichten is veel werk en het Open Leercentrum is natuurlijk nooit af

Inmiddels is het Joke Smit College opgegaan in het ROC van Amsterdam. Het ROC van Amsterdam streeft ernaar op alle opleidingen een Open Leercentrum in te richten. Om dat te bereiken is er een ROC-brede werkgroep opgericht die er de zorg voor draagt, dat dat op uniforme wijze geschiedt.

Noten

In Nederland kan een anderstalige een staatsexamen Nederlands als Tweede Taal afleggen. Er worden twee programma's aangeboden. Het staatsexamen programma II is bedoeld voor degene die een opleiding of beroep op MBO-, HBO- of WO-niveau gaat volgen / uitoefenen. Degene die een lagere opleiding of beroep gaat volgen / uitoefenen, legt het staatsexamen programma I af

Het Open Leercentrum - Kitty Wortel 1 169