Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Een beter schrijfproduct dankzij zelfsturend werk (Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

5 Tot besluit

We zijn ervan overtuigd dat bovenstaande opdrachten heel herkenbaar zijn voor vele leraren. De vernieuwende elementen zitten o.a. in het durven schrijven in de klas zelf, individueel of in duo's, waar het kan met behulp van de pc. ICT is een uitstekend middel om het schrijven zelf beter te laten verlopen. De commentaarteksten en de zelfevaluatieschema's verhinderen leerlingen om kladversies aan leraren af te geven. Door het hanteren van tussenstappen in het schrijfproces bouwen we op een natuurlijke manier een schrijfportefeuille uit.

En de correctielast van de leraar? Die vermindert aanzienlijk doordat de schrijfopdrachten anders geconcipieerd zijn. Soms heb je duo-opdrachten of groepswerk. Bij courante fouten kan een klassikale verbetering volstaan. Het is verantwoord om een stukje tekst (uit eigen werk of uit werk van verschillende leerlingen samen) opnieuw te laten schrijven in plaats van de hele opdracht (waar dan weer nieuwe fouten in kunnen sluipen) te laten overpennen. In een toets kan de leraar met gerust geweten ook analoge schrijffouten laten corrigeren.

We hopen in elk geval dat we leerlingen kunnen laten zien dat goed schrijven niet enkel op talent berust, maar ook op vakmanschap, dat met een goed gevulde gereedschapskist keurig werk op kan leveren.

Een beter schrijfproduct dankzij zelfsturend werk - Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch 1 17