Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Stichting lezen en literatuureducatie (Anne-Mariken Raukema)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Kenniscentrum

Bij een kenniscentrum gaat het om het zichtbaar, toegankelijk en toepasbaar maken van kennis en informatie voor het domein literatuureducatie. Daarvoor is het belangrijk dat er draagvlak wordt gevonden bij de verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van literatuureducatie. Van belang is ook de vorming van een netwerk en actieve participatie van deze organisaties en direct betrokkenen in het onderwijs. De informatievoorziening is noodzakelijk, net als het uitwisselen van de opgedane ervaring, het landelijk overdraagbaar maken van projecten en waar nodig of gewenst ondersteuning bieden en het ontwikkelen van kennis en adequate facilitering.

4 Partners in literatuureducatie

Belanghebbenden en belangstellenden op het gebied van literatuureducatie zijn de directe en indirecte doelgroepen; organisaties die een taak hebben op het gebied van literatuureducatie.

De belangrijkste zijn :

  •  het onderwijs (docenten en organisaties gericht op de voorschoolse educatie, basis onderwijs, voortgezet onderwijs (vmbo, basisvorming en tweede fase) hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs)

de professionele instellingen actief op het gebied van leesbevordering, letteren en bibliotheken zoals het Letterkundig Museum, uitgeverijen, SSS, CPNB, Doe maar dicht maar, Kinderen en poëzie, en BulkBoek's Dag van het Literatuuronderwijs. Door het gratis lidmaatschap van de openbare bibliotheek voor leerlingen in het basisonderwijs (en voor een deel in het voortgezet onderwijs) is er nauwelijks sprake van een drempel en is de bibliotheek naar alle waarschijnlijkheid de belangrijkste buitenschoolse partner. Er zijn verschillende landelijke instellingen op het gebied van literatuur en het onderwijs: Schrijver School Samenleving, BulkBoek, Doe maar dicht maar, Kinderen en poëzie, School der poëzie, Poetry International, CPNB en de vereniging NBLC zijn al jarenlang actief met gerichte acties, projecten, activiteiten en campagnes om de literaire competentie te bevorderen.

5 Het begrip literatuureducatie

Met literatuureducatie bedoelen we het geheel van doelgerichte inspanningen van onderwijsinstellingen en buitenschoolse organisaties om de literaire competentie te bevorderen. Het begrip literaire competentie kent de driedeling :

  •  tekstgericht (kennis en inzicht in kenmerken van literaire teksten) lezersgericht (ontwikkelen van smaakbesef, waardering en het vermogen deze te formuleren)

  •  aanbodgericht (wegwijs worden in het brede aanbod van boeken en organisaties)

Literatuureducatieve activiteiten binnen de school moeten niet geïsoleerd worden beschouwd, maar geïntegreerd in het lees- en taalonderwijs (in het basisonderwijs) en

Stichting Lezen en literatuureducatie - Anne-Mariken Raukema 1 175