Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Werkvormen met jeugdliteratuur (Ruud Kraaijeveld)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Maak van een deel van dit verhaal een toneeltekstje en voer dit op.

Zoek bij dit verhaal vier passende foto's. Leg uit waarom ze erbij passen. Maak van een deel van het verhaal een korte strip.

Zoek bij dit verhaal drie passende gedichten of songteksten. Schrijf erbij waarom ze toepasselijk zijn.

Ontwerp een omslag voor het boek waaruit dit verhaal komt.

  • Maak een foto- en tekstcollage bij dit verhaal.

9 Leesdossieropdrachten

Het is ook goed mogelijk na het lezen van de fragmenten en het uitvoeren van opdrachten erbij, een reeks verwerkingsopdrachten te geven die wat verder weg staan van het fragment, die in de sfeer liggen van eigen onderzoek doen en/of wat aanvullende leesactiviteiten van de leerling vragen. Bijvoorbeeld het lezen van andere hoofdstukken uit het boek of het hele boek of delen uit andere boeken van dezelfde auteur. Deze zijn geschikt voor een leesdossier. Zulke opdrachten kunnen in de bespreeksfeer liggen, maar ook in de creatieve sfeer.

Voorbeelden van zulke opdrachten:

Lees het hele boek. Stel je voor dat je journalist bent en de hoofdpersoon een interview afneemt dat in een jongerentijdschrift verschijnt. Verplaats je in je rol en schrijf dat interview.

  • Lees uit het boek ook de hoofdstukken X, Yen Z. Laat nu zien hoe de hoofdpersoon verandert.

Lees het boek helemaal en schrijf er een recensie over voor de schoolkrant.

  • Lees het boek helemaal, zoek er twee recensies over op, vergelijk ze met elkaar en met je eigen mening.

Lees het boek helemaal en uit boek X hoofdstukken A,B en C. Schrijf een opstel waarin je beide boeken met elkaar vergelijkt.

Aan het eind van het boek kijkt de hoofdpersoon of één van de ander personages terug op de gebeurtenissen in een brief of een dagboek. Schrijf die brief of dagboekbladzijden.

Laat twee personen uit het verhaal brieven aan elkaar schrijven. Schrijfdie brieven. Schrijf een brief aan een van de personen in het verhaal, waarin je uitlegt welke van zijn of haar beslissingen je onbegrijpelijk of onverstandig vindt en waarom.

  • Schrijfeen brief aan de ouders van de hoofdpersoon en leg uit wat je van hun gedrag vindt.

10 De afrondingsfase

Hoe de afronding van het werken aan een jeugdboek eruit ziet, hangt sterk af van de lesopbouw. Als je alleen maar werkt met vragen en opdrachten bij een fragment, dan kun je klassikaal kort even terugkijken op het fragment zelf, hoe de leerlingen hebben gewerkt, wat zij hiervan vonden en wat ze ervan hebben opgestoken. Die reflectie kan aangevuld worden met het voorlezen van een afrondend fragment uit het boek.

186 Werkvormen met jeugdliteratuur - Ruud Kraaijeveld