Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Het multimediale talencentrum: sleutel voor innovatief en zelfsturend taal-leren (Griet Beheydt & Reinhild Vandekerckhove)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

HET MULTIMEDIALE TALENCENTRUM: SLEUTEL VOOR INNOVATIEF EN ZELFSTUREND TAAL-LEREN'

Griet Beheydt & Reinhild Vandekerckhove²

1 Inleiding

ICT-toepassingen vinden steeds meer hun weg in het taalbeheersingsonderwijs. Aan de K.U.Leuven Campus Kortrijk (KULAK) zijn de afgelopen jongste jaren op dat vlak heel wat initiatieven genomen. Ons verhaal begint met de installatie van een nieuw, volledig gedigitaliseerd en multimediaal talencentrum in de zomer van 2000. Tot dan beschikten we op de Kortrijkse campus over een klassiek talenpracticum. De aanleiding om een nieuw talencentrum te installeren was dubbel: het oude talenpracticum was aan ernstige slijtage onderhevig en, belangrijker, door de oude infrastructuur konden we nieuwe en recent ontwikkelde instrumenten die het taalonderwijs een meerwaarde bieden niet gebruiken. We dachten daarbij in de eerste plaats aan allerlei software.

De totstandkoming van het talencentrum was het resultaat van een samenwerkingsverband tussen een aantal taaldocenten Romaanse en Germaanse talen -want de studenten uit die richtingen vormen onze primaire doelgroep-, een informaticus en een pedagoog. Samen vormen ze de Werkgroep Talencentrum, die vooraf een grondige inventaris maakte van de taaldidactische en technische vereisten waaraan het talencentrum zou moeten voldoen, die vanuit dat perspectief een aantal leveranciers doorlichtte en die nu blijft functioneren als begeleidingsgroep voor de implementatie van een rijk en gevarieerd aanbod van software binnen het talencentrum. Voor meer informatie over de genese en de implementatie van het Talencentrum KULAK en over de Werkgroep Talencentrum verwijzen we naar de cd-rom die naar aanleiding van de officiële opening van het Talencentrum gemaakt is (cf. bibliografie: Werkgroep Talencentrum KULAK '01).

Het multimediale talencentrum - Griet Beheydt & Reinhild Vandekerckhove 119