Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

DE SURINAAMSE JEUGDLITERATUUR IN INTERCULTUREEL PERSPECTIEF

`IK WIST NIET DAT HET NEDERLANDS DE MOEDERTAAL IS VAN SURINAME'

Serena Holland & Joost Minnaard

1 Inleiding

In de afgelopen twee jaar hebben we de eerstejaars studenten Nederlands van de lerarenopleiding van Fontys Hogescholen te Tilburg kennis laten maken met de Surinaamse jeugdliteratuur. Dit in het kader van colleges over fictie & interculturaliteit. Bij veel studenten van de voltijd- en deeltijdopleidingen tweede graad Nederlands was de verwondering van de gezichten af te lezen toen ze hoorden dat het Nederlands de moedertaal is van Suriname. De eerste en grootste overeenkomst met de Nederlandse literatuur dus. Ook het gegeven dat Suriname en de Nederlandse Antillen verschillend zijn van elkaar, was nieuwe informatie voor deze studenten. 'Dus Antillianen en Surinamers zijn niet min of meer hetzelfde? Beide landen hebben het koloniale verleden met Nederland gemeenschappelijk. Suriname is sinds 1975 onafhankelijk terwijl de Nederlandse Antillen en Aruba samen met Nederland deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. En het Papiamento en het Sranan (de Surinaamse taal) zijn totaal verschillend?' 'Oh dat wist ik niet.' Suriname is naast een multi-etnische een multilinguale gemeenschap. De verschillende bevolkingsgroepen hanteren binnen de eigen groep hun moedertaal; bijv. de Hindoestanen het Sarnami, de Javanen het Surinaams Javaans, etc. De situatie op de Nederlandse Antillen en Aruba is aldus te schetsen: op de Benedenwindse eilanden is het Papiamentu de moedertaal en op de Bovenwindse eilanden het Engels. Het Nederlands is de officiële taal.

Wat voor een allochtone auteur geldt, geldt ook voor een allochtone docent: beiden spreken vanuit de eigen cultuur en zijn dus ook in staat een beter beeld van die cultuur te geven.

Joost Minnaard, docent Nederlands aan de lerarenopleiding van Fontys Hogescholen in Tilburg, besloot de hulp in te roepen van de ander, Serena Holland, afkomstig uit Suriname en als docente Nederlands verbonden aan het Talencentrum van Fontys Hogescholen. We stelden een syllabus samen die de jeugdliteratuur van de Nederlandse Antillen, Aruba en in het bijzonder Suriname aan de orde stelde in de vorm van een overzicht en een beschrijving van de belangrijkste kenmerken.

2 Surinaamse werkelijkheid

Het ligt voor de hand dat de nadruk vooral lag op een aanpak die oog heeft voor de cultuurhistorische aspecten zoals deze voorkomen in de Surinaamse literatuur.

De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief - Serena Holland & Joost Minnaard 1191