Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief (Serena Holland & Joost Minnaard)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

De verschillen met de Nederlandse literatuur en cultuur kwamen dus uitgebreid aan bod, maar ook de overeenkomsten. Praten we over de Surinaamse jeugdliteratuur dan is het van belang een onderscheid te maken tussen auteurs die wonen en werken, in Suriname, die al dan niet hun opleiding in Nederland hebben gehad, en auteurs van Surinaamse afkomst die wonen en werken in Nederland. We hebben niet zozeer de nadruk op de volledigheid willen leggen als wel op een aantal aspecten die kenmerkend zijn voor de Surinaamse jeugdboeken en het lezen van interculturele boeken.

Het bovengenoemde staat ook centraal in de deelonderwerpen die hieronder aan bod komen in het voortgezet onderwijs. We richten ons hoofdzakelijk op de onderbouw, hoewel gemakkelijk een en ander ook in de tweede fase aan de orde kan komen. We zullen daarvan ook voorbeelden laten zien.

3 Didactische mogelijkheden

We gaan uit van een kader van de didactische verwerking zoals het tijdschrift Jeugdliteratuur in de basisvorming dat laat zien. Maar ook, om wat dichter bij ons onderwerp te blijven, de Surinaamse literatuurmethode Fa yu e tron leisibakru laat verschillende mogelijkheden zien. Het ligt enigszins voor de hand te beginnen met een introductie op het land, zeker wanneer je een projectmatige aanpak van het thema Suriname overweegt.

De eerste les biedt een introductie op het land Suriname. De volgende boeken (of vergelijkbare materialen) zijn hiervoor te gebruiken. Het lijstje varieert van reisgidsen, het boekje Suriname uit de landenreeks van KIT en de Suriname Jaarkalender tot een gedegen werk als Geschiedenis van Suriname van Hans Buddingh. Natuurlijk is Suriname ook online: www.surinamenet.com.

Een klassikale introductie over een aantal onderwerpen behoort tot de mogelijkheden: geschiedenis, geografie, bevolking / samenleving en cultuur. Hieraan zijn een aantal opdrachten te koppelen. U kunt de leerlingen na de introductie in groepjes op onderwerp indelen en ieder groepje één van de bovengenoemde subthema's geven met de daarbij behorende opdrachten. Het eerste onderwerp is wellicht te omvangrijk voor één groep; je zou daarom kunnen overwegen drie groepen te kiezen die het onderwerp nader zullen introduceren. Een eerste groep zou zich kunnen bezighouden met de oorspronkelijke bewoners tot en met de slavernij; een tweede met de marrons, creolen en Aziaten; een derde tenslotte belicht de geschiedenis van kolonie tot zelfstandige republiek. Als leidraad zou je kunnen vasthouden aan de verdeling van hoofdstukken zoals die staat aangegeven in Geschiedenis van Suriname. Van stam tot staat, van de hand van Eveline Bakker e.a.

Het is natuurlijk ook mogelijk aan de leerlingen vooraf een aantal zoekopdrachten per subthema over de genoemde onderwerpen mee te geven aan de hand waarvan de leerlingen de genoemde bronnen te lijf gaan.

In een tweede les komt de herkenbaarheid van de Surinaamse werkelijkheid in de jeugdliteratuur aan de orde. De klas wordt in groepjes verdeeld; iedere groep krijgt een fragment van een of meer hieronder genoemde boeken met daaraan gekoppeld een

192 I De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief - Serena Holland & Joost Minnaard