Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief (Serena Holland & Joost Minnaard)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

aantal vragen.

Boeken die zich daarvoor lenen lijken De Bonistraat, Toen het vakantie was, 0 Sekoer en Sammie en Bartie en Het Ramlilatoneel. Deze boeken zijn in Nederland verschenen. Andere boeken, zoals De hemelbrug, zijn in Suriname verschenen. Deze boeken zijn tot de jeugdliteratuur te rekenen, met het accent op basisschool / onderbouw voortgezet onderwijs. Boeken die daar niet toe gerekend worden en oudere leerlingen of lezers op het oog hebben en de herkenbaarheid van Suriname heel duidelijk aan de orde stellen zijn bijvoorbeeld een 'klassieker' als Strafhok van Bea Vianen of een nieuwkomer als Anthon er Annissa van de jonge auteur Chandra Doest. Een aantal mogelijkheden:

  • De Bonistraat (1996) van de schrijfster Amber Nahar en Toen het vakantie was (1999) van Cynthia McLeod zijn in dit opzicht interessante boeken om met elkaar te vergelijken. Het eerstgenoemde boek is naar onze smaak echter veel te veel op de Nederlandse lezer gericht en het is dus maar zeer de vraag in hoeverre het boek de Surinaamse lezers zal weten aan te spreken. Een voorbeeld is het 'wekelijkse bad', een volstrekt onbekend verschijnsel in Suriname; er wordt immers elke dag minimaal twee keren 'gebaad'.

Amber Nahar pseudoniem van Henna Goudzand woont sinds 1990 in Nederland. In een interview met Shirah Lachmann in Trouw van 3 mei 1996 zei de schrijfster het volgende: "Dit verhaal is totaal verzonnen, maar dat straatleven ken ik echt, dat is mijn leven geweest: je kent iedereen, je loopt overal binnen, je krijgt ook 'ooms' en `tantes' in de straat. Het heeft ook te maken met de tropen, waar je de hele dag buiten bent, en met de manier van wonen." Met in je achterhoofd de wetenschap dat deze uitgave op de Nederlands lezertjes is gericht krijgt bovenstaande uitspraak toch een andere lading.

  • Bij de Nederlandse uitgave van Toen het vakantie was, stond Cynthia McLeod erop dat het specifieke, eigen Surinaamse karakter bewaard bleef, hoewel de corrector al driftig met het rode potlood in de weer was geweest. Uiteindelijk bleef er toch één storende correctie van de corrector in het boek staan. Op een gegeven ogenblik staat er in het boek: ' Ik heb er niets mee te maken, ik ga gewoon; zei Soeresh.' Eigenlijk zou er moeten staan: 7k heb niets te maken' hetgeen wil zeggen: het kan me niet schelen. Een totaal andere betekenis in vergelijking met wat er is komen te staan dus.

Het eerste hoofdstuk van De Bonistraat deelt u uit in kopievorm. Vooraf vertelt u iets over de schrijfster en het boek (de relevante informatie haalt u uit het genoemde artikel in Trouw). U deelt de leerlingen mee dat het eerste hoofdstuk vooraf door een inwoonster van Suriname is gelezen. Met de passages waar zij moeite mee had heeft ze een * geplaatst. Aan de leerlingen de opdracht weer te geven wat er dan zo moeilijk is aan de aangehaalde passages.

  • Het hoofdstuk Landgenoten ! uit 0 sekoer van Thea Doelwijt. Vooraf geeft u aan de leerlingen een aantal vragen; vervolgens lezen zij het fragment en daarna vertelt u over hoe het boek verder afloopt.

  • Uit De Hemelbrug hebt u kopieën nodig van hoofdstuk 2. U introduceert kort het voorafgaande; de leerlingen lezen het fragment en beantwoorden vervolgens een

De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief - Serena Holland & Joost Minnaard 1 193