Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief (Serena Holland & Joost Minnaard)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

aantal vragen. Een aardige vervolgopdracht is om aan de leerlingen de vraag voor te leggen hoe het boek naar hun mening verder gaat (schrijfopdracht). Leerlingen lezen het geschrevene voor; tenslotte vertelt u hoe het werkelijk met het boek verder gaat en leest u het slothoofdstuk voor.

  • Kennismakingsopdracht n.a.v. Sammie en Bhartie: Bekijk de tekening op de omslag. Waarover gaat het boek volgens jou? Lees nu de tekst op de achterflap en vervolgens de tekst uit het tijdschrift Hindorama (jrg.2, nr.3 mei/juni 2001) – In Hindorama (jrg.2, nr.6 november/december 2001) vindt u een overzicht van de belangrijkste scenes uit het spel - zie bijlage II - Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van het boek?

  • Een voorbeeld van een opdracht voor de leerlingen die het gehele boek hebben gelezen zou bijvoorbeeld de volgende kunnen zijn: Maak een verslag waarin je ingaat op onderstaande vragen:

  • Vertel in het kort iets over de schrijfster en haar achtergrond

  • Waaraan kun je merken dat de schrijfster goed in het onderwerp thuis is? - De schrijfster stelt een aantal problemen aan de orde. Geef aan welke

  • Kun je boeken noemen die met dit boek te vergelijken zijn. - Geef je eindoordeel over het boek

Onlangs verscheen in Nederland van de hand van de Surinaamse schrijfster Ismene Krishnadath de jeugdroman De opdracht van Fodewroko. Het regenwoud en haar bewoners worden bedreigd door een goudzuchtig monster dat het milieu vernietigt en malaria met zich meebrengt. Zeven kinderen - letterlijk en figuurlijk een kleurrijk stel - maken een tocht naar het binnenland van Suriname, waar de jongeren meegelokt worden door een prachtige helderblauwe morphovlinder naar de wereld van het Ondermeer (lees: het Brokopondo. Stuwmeer). Van Fodewroko 'een beetje een God' krijgen ze de opdracht het monster te vernietigen.

Opdracht naar aanleiding van Strafhok van Bea Vianen. De leerlingen die het boek gelezen hebben schrijven daar een leesverslag over. We hanteren als leidraad de punten die de Surinaamse methode Fa yu e tron leisibakru daarvoor aangeeft: Titelbeschrijving; Achtergrondinformatie auteur; Leeservaring; Herkenning; Analyse (Zie p. 111-112 van genoemde methode).

In de derde les wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het inlevingsvermogen van leerlingen met een land als Suriname. Het referentiekader van de leerlingen kan enorm verschillen, zeker als er leerlingen in de klas zijn met een Surinaamse achtergrond. De geschiedenis en aspecten als de magie lenen zich hiervoor als subthema's.

Een aantal mogelijkheden:

  • Het land zelf en de historische gebeurtenissen nemen in bijna alle boeken een belangrijke plaats in. Het geheim van de Goslar (1994) het succesvolle boek van de bekendste Surinaamse schrijver van jeugdliteratuur Gerrit Barron, is een geromantiseerd verhaal over een Duits schip dat in de Tweede Wereldoorlog tot zinken is gebracht in de Surinamerivier en dat er tot op de dag van vandaag nog steeds ligt. Het verhaal gaat uit van historische feiten.

  • Amanja - in Nederland uitgegeven - van Etho With vertelt over de gruwelijkheden

194 1 De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief - Serena Holland & Joost Minnaard