Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief (Serena Holland & Joost Minnaard)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

ten tijde van de slavernij en het verlangen van de marrons (weggelopen slaven) om te vluchten naar het eiland van vrijheid. Ook het magische denken speelt een grote rol in deze literatuur. Verhaalfiguren proberen nogal eens door middel van rituele handelingen invloed uit te oefenen op de loop van de gebeurtenissen. Deze kenmerken treffen we ook aan in de literatuur uit de Cariben. Het wil natuurlijk niet zeggen dat er geen ruimte en aandacht zou zijn voor ingrediënten als fantasie en leesplezier.

  • Een boekje als Jairam van de schrijver André H. Loor belicht de geschiedenis van de Hindostaanse immigranten. De schrijver is in Suriname een bekend historicus en behoort tot de groep van hen die afstammen van Nederlandse immigranten (Boeroes). Het boekje is gemakkelijk in zijn geheel te kopiëren. U geeft de leerlingen de opdracht het boekje thuis te lezen. U bespreekt vooraf het gedeelte over de Hindoestanen uit een reisgids of uit het boekje van Armand Snijders, Suriname. De leerlingen moeten beschrijven wat ze daarvan in het boek terugvinden. In het begin voordat Jairam aan zijn reis begint, belooft hij zijn oma in het toenmalige Brits-Indië na vijf jaar weer terug te keren. (p.8). Aan die passage zou je de opdracht kunnen koppelen weer te geven hoe zij, de leerlingen, in een dergelijke situatie zouden reageren. Verbreed de opdracht naar wat leerlingen van allochtone afkomst in hun situatie daarvan zouden vinden. Aan het einde van het boekje staat vermeld: Jairam is nu een oude man en hij woont al heel lang in Suriname.

  • De Tapoe (1995) van de Surinaamse auteur Rappa (Robbie Parabirsingh) van Hindostaanse afkomst. We citeren het 'Achterwoord':

`Waarom schrokken de twee arbeiders zich een ongeluk toen ze tijdens opruimingswerkzaamheden stuitten op een gemetselde bakstenen stoep uit de slaventijd? Wat gebeurde er met Henry toen hij per ongeluk een barst sloeg in deze bakstenen? [...] Bestaan geesten echt? Kan een geest wiens stoffelijke omhulsel al langer dan een eeuw vergaan is, een nieuw lichaam in bezit nemen en dat gebruiken om wraak te nemen op wat hem in het verleden is aangedaan? Is dit bijgeloof of zwarte magie? Wat is dan Geloof? De Tapoe is een spannend verhaal waarin heden en verleden, liefde en haat, maar bovenal geloof in de macht van het Goede aan de orde komen.'

  • Het boek is te vergelijken met het boek De vondst (1994) van de Nederlandse auteur Henk Barnard. Een boek waarin het magische denken in heden en verleden een grote rol speelt.

Over dit boek treft u lessuggesties aan in Vijftig wereldboeken van Moniek Sanders e.a. Vergelijkbare vragen kunt u stellen naar aanleiding van de eerste vier hoofdstukken van De Tapoe. U deelt kopieën hiervan uit. Misschien is het wat om berichtgeving over alternatieve geneeswijzen te koppelen aan deze boeken.

  • Belangrijke andere groepen uit de Surinaamse samenleving zoals de Indianen komen voor in het prachtige boek van Ismene Krishnadath, Veren voor de Piai. Het speelt zich af in de zeventiende eeuw. Het belicht een belangrijke periode uit de geschiedenis van het land, en wordt als zodanig als een van de beste jeugdboeken uit de Surinaamse literatuur beschouwd. U deelt het begin van het boek uit (de eerste twee hoofdstukken) nadat u iets over het land en de oorspronkelijke bewoners hebt verteld. Nadat ze het fragment hebben gelezen geeft u de opdracht het

De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief - Serena Holland & Joost Minnaard 1195