Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief (Serena Holland & Joost Minnaard)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

verhaal af te schrijven. U laat een aantal teksten lezen en tenslotte leest u voor hoe het boek afloopt. Onzes inziens een ideaal boek om in de klas voor te lezen. Een groep als de Javanen komt bijvoorbeeld naar voren in een verhaal van de schrijfster Mechtelly: Sarina, de moeder van de kontraktanten . Het lijkt ons een ideaal verhaal om, nadat de leerlingen het hebben gelezen, hen daar een ervaringsgericht leesverslag over te laten schrijven.

Onderwerpen als hierboven genoemd komen ook wel aan de orde in de jeugdliteratuur over het Caribische gebied zelf en heel in zijn algemeenheid kan hetzelfde worden gezegd van de jeugdliteratuur die zich in de Derde Wereld afspeelt. Een beetje zout (1994) van de Amerikaanse schrijfster Frances Temple over de recente geschiedenis van Haïti, het armste gebied in de Cariben, is een goed voorbeeld. Ook daarin speelt de magie een rol: Wat gebeurt er met je lichaam als je dood gaat?' Een ander voorbeeld is het boek van de Nederlandse Thea Dubelaar Het uur van de haan (1998) waarin een goede fee wordt genoemd die geheimzinnige krachten bezat. Hier trokken de studenten de link met de Nederlandse jeugdliteratuur waar goede feeën, heksen en kabouters bovennatuurlijke krachten bezitten. Desgevraagd noemden studenten De roos en het zwijn van Anne Provoost.

4 Relatie met interculturaliteit

Bovengenoemde boeken kunnen we rekenen tot de zo genoemde interculturele boeken.

`In interculturele boeken spelen personages uit verschillende culturen een rol. Dit kan variëren van boeken waarin het 'anders zijn' als thema is uitgewerkt, tot boeken waarin verschillende culturen als vanzelfsprekend aanwezig zijn, en van boeken die spelen in verre landen of het verleden tot boeken die spelen in het hier en nu.'

Dit is een citaat Vijftig wereldboeken, dat suggesties geeft voor het gebruik van interculturele jeugdboeken in het onderwijs. Anthon er Annissa ( 2001) van de jonge schrijfster Chandra Doest laat ons zien welke problemen interculturaliteit met zich mee zou kunnen brengen.

Anthon, zoon van een creoolse moeder en een blanke vader, is op jonge leeftijd wees geworden en wordt opgevoed door zijn grootmoeder Ma Maisa. Wanneer Annissa, oudste dochter in een Libanees gezin, in Suriname arriveert, beleven zij een liefde op het eerste gezicht. Een liefde die uitgroeit tot een heftige geheime verhouding. Annissa raakt zwanger.'

De leerlingen krijgen twee fragmenten uit dit boek. Het eerste fragment laat iets van de ontluikende liefde zien; het tweede fragment speelt zich jaren later af: de kleinzoon gaat op zoek naar zijn grootvader. De klas wordt in groepjes verdeeld. Ze gaan onderling over de volgende twee aspecten praten: Wat is er zo problematisch aan die liefde? Wat zou er in al die tussenliggende jaren gebeurd kunnen zijn. Vervolgens presenteert ieder groepje zijn bevindingen. Daarna vertel je wat er in de werkelijkheid van het boek heeft plaatsgevonden. Deze opdracht is mede bedoeld als een stimulans om het gehele boek te gaan lezen.

Vijftig wereldboeken geeft het volgende aan:

196 1 De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief - Serena Holland & Joost Minnaard