Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief (Serena Holland & Joost Minnaard)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

`Voor het beoordelen van de geschiktheid van een intercultureel jeugdboek, moet allereerst worden nagegaan of culturen in een boek met respect gepresenteerd worden en of er geen vooroordelen in het boek bevestigd worden. Verder kan het belangrijk zijn te weten of het boek door een allochtone auteur geschreven is ( al dan niet in het westen wonend) of door een westerse auteur. Een allochtone auteur schrijft vanuit zijn eigen cultuur, waardoor een beter beeld van die cultuur geschetst wordt.'

Het onderscheid tussen een allochtone en een autochtone auteur gaat wellicht in zijn algemeenheid op. Evenwel ook hier zijn er uitzonderingen die de regel bevestigen. We zagen het bij een auteur als Henk Barnard met zijn boek De vondst (1994). In dit boek komen de Nederlandse en de Surinaamse literatuur als vanzelfsprekend naast elkaar voor. Vanuit verschillende (d.w.z. Surinaamse en Nederlandse perspectieven) wordt het verschijnsel winti (geest of geestesvervoering) aan de orde gesteld. Barnard weet een goed beeld te scheppen van dit facet van de Surinaamse cultuur.

5 Betrokkenheid

Van de kant van de studenten bestond belangstelling voor de Surinaamse literatuur en cultuur. Te meer om het feit dat de grootste overeenkomst de taal is. In beide groepen zaten op een enkele uitzondering na geen allochtone studenten en hun kennis van het onderwerp was op zichzelf gering. Voor de voltijdstudenten was er toch veel meer sprake van een soort 'ver van mijn bedshow' dan voor de over het algemeen oudere studenten van de deeltijdopleiding. Met name in de laatstgenoemde groep werd door de studenten zelf meermalen op overeenkomsten met aspecten van de Nederlandse cultuur gewezen. Het vergrootte onzes inziens hun betrokkenheid. Het succesvolle jeugdboek van Anne Provoost De roos en het zwijn werd reeds genoemd als een voorbeeld van boeken die een antwoord geven op de vraag naar meer magie. Andere voorbeelden kwamen ter sprake: een woord als `toespijs' (Zeeuws dialect). Weer een ander voorbeeld: de periode van de menstruatie kan invloed uitoefenen op bijvoorbeeld het bereiden van het eten. Het verzuren van de erwtensoep of de melk zou wel eens hierin zijn oorzaak kunnen vinden.

Het probleem van de betrokkenheid van de leerlingen (en dus de lezers van de jeugdboeken) komt hier en daar naar voren in discussies over de jeugdliteratuur in Suriname zelf. In Building Caribbean personalities, integrating the old and the new [Paper ten behoeve van een lezing in Trinidad – ons ter beschikking gesteld door de auteur] ontvouwt de eerder genoemde Ismene Krishnadath een visie op de jeugdliteratuur na 2000.

At this moment we see that the screens are dominated by western information and messages. (Think of CNN, think of Oprah Winfrey).The western power centre of the

cultural managers' is very succesfull in promoting their products all over the world and presenting them as standard for culture.'

Wie heeft er niet gehoord van Britney Spears of Harry Potter? De auteur geeft aan het oude met het nieuwe te verbinden.

Tor our stories this means that we should build scenes in which modern wisdom as well as traditional wisdom is important to fulfill the mission. The computer should be as natural in the Caribbean environment as the wisdom of an old sailor or piai.

De Surinaamse jeugdliteratuur in intercultureel perspectief - Serena Holland & Joost Minnaard 1197