Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: 14-jarigen en werken met boeken: liever leeslust dan leeslast (Mai Van Loon)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

leesopdracht, sta ik niet uitgebreid stil bij de inhoud, maar wel bij de `aantrekkingskracht' van het boek. (Andere variaties: leerlingen vertellen over boeken die ze nooit zullen vergeten – de leerkracht haalt andere mensen naar de klas zoals iemand van directie, secretariaat, schoonmaakpersoneel, een collega, andere leerling, en die personen brengen iets mee wat ze graag lezen en vertellen waarom) Ik vraag hun om zelf een boek uit te zoeken en te lezen met één voorwaarde: ze moeten het boek de moeite waard vinden en graag lezen. Voor sommigen vraagt dat al wat zoekwerk, maar onze leeslijst voor de tweede graad kan daarbij helpen. Ook op dat gebied hebben we in de school al heel wat wegen bewandeld, maar de laatste jaren kiezen we voor een lijst met alleen nog vrij recente jeugdboeken. "Uitgelezen" is ingedeeld volgens genres - thema's en geeft van elk boek een zeer korte voorstelling en beoordeling. We maken geen onderscheid tussen boeken voor het derde of vierde jaar, maar geven een * als het boek iets meer leeservaring vraagt of ** voor de echte adolescentenliteratuur. De presentatie gebeurt in kleinere groepen (de overige leerlingen werken intussen zelfstandig aan andere opdrachten) en zij mogen de inhoud aantrekkelijker maken door een originele presentatie, maar de voorstelling van het boek moet wel op de eerste plaats komen. Ik ben niet de enige die daarna een beoordeling geeft, ook een andere luis teraar doet dit en de eigen ervaringen bij de presentatie verwoorden de leerlingen eveneens, als een reflectie daarop.

Ik heb respect voor leerlingen die niet graag lezen: vaak zijn zij meer gericht op zaken die voor mij een 'last' waren of zijn. Algemeen gezien lezen de meisjes meer, al zijn er genoeg jongens die het ook graag doen. Aan de lezers in een klas stel ik nog meer zaken voor, nooit als verplichting.

  • Ik vraag om heel kort iets op te schrijven over elk boek dat ze lezen: geen uitgebreide inhoud, alleen maar waarom ze het boek lazen en vooral hun indrukken erover. Die zaken komen in een klassikale leesmap en leerlingen zijn nog steeds de beste reclame voor boeken want de anderen (ik dus ook) neuzen daar af en toe in om een boek te kiezen dat ze ook willen lezen.

  • Als uit de beoordelingen blijkt dat twee leerlingen over hetzelfde boek erg verschillend denken, kunnen zij samen hun mening, bedenkingen, wat dieper uitspitten, verantwoorden – in een slotstukje kunnen ze ook meedelen of ze hun mening wat bijstuurden.

Aan het prikbord komt een lijst van absolute `topboeken': die van mij tussen die van de leerlingen.

  • In de klas zijn ook altijd boeken aanwezig en (in afspraak met de school bijv.) krijgen leerlingen een boekenbon om zelf boeken uit te kiezen.

  • Af en toe (en alleen voor de liefhebbers terwijl de anderen zelfstandig werken) gaan we eens bij elkaar zitten en vertellen we nog over gelezen (en vooral nieuwe) boeken. Dan vragen ze soms uitdrukkelijk of ik een bepaald boek al las. Ik vind het belangrijk dat de leerlingen voelen en weten dat ze mij ook kunnen leiden op leesgebied en op dat gebied naast mij staan.

In dat verband is het volgende nog nieuw: ik schrijf ook recensies voor Leesidee. Als het om boeken gaat voor hun leeftijd vraag ik of er leerlingen zijn

202 14-jarigen en werken met boeken: liever leeslust dan leeslast... - Mai Van Loon