Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: 14-jarigen en werken met boeken: liever leeslust dan leeslast (Mai Van Loon)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

die het boek ( op korte tijd) willen lezen en voor mij noteren wat ze vinden, opmerken. Altijd meer vrijwilligers dan boeken en tijd! Er blijven boeken die jongeren die niet graag lezen toch over de streep kunnen trekken! Soms merken zij dingen op die mij voorbijgingen.

Er is een leesgroep voor de Kinder- en Jeugdjury. Het zijn leerlingen uit het derde en vierde jaar (vaak alleen maar meisjes), die een opgegeven lijst lezen en daar hun gemotiveerd oordeel over schrijven.

  • Een leesopdracht voor iedereen heeft te maken met het thema dat zij in groepjes van vier zelf kozen begin september . Rond dit thema voeren zij, soms individueel, soms met hun groepje, bepaalde taken uit die allemaal te maken hebben met toepassing of uitdieping van geziene leerstof. Op het einde van het jaar komt dan een creatief toonmoment. Het gaat over veel meer dan boeken, dus ik vermeld het hier maar kort, maar het blijkt een geslaagde manier om leerlingen zinvol en vooral gemotiveerd te doen werken. Eén opdracht heeft te maken met de keuze van een boek rond dit thema ( de indeling van de leeslijst is hier vooral handig): elke leerling leest een ander boek en op een bepaald moment presenteren zij die boeken aan de andere groepsleden. De opdracht draait vooral rond het thema (zette het boek aan het denken in verband met het thema, verrijkte het hun inzicht...), maar zeker ook rond de personages, emotionele of verhaalspanning, keuze titel (geziene leerstof op dat moment). De presentatie gebeurt voor een groot stuk in de ikvorm, maar dan vanuit het standpunt van de protagonist.

  • De 'klassieke' boekbesprekingen van weleer heb ik 'ogenschijnlijk' laten varen. Het bleef soms maar raden of iemand het boek echt had gelezen, want er zijn altijd leerlingen die gemakkelijk willen ontsnappen door een bespreking van 'ergens' over te nemen. Met internet nu is het helemaal een koud kunstje. Ik zoek dus vooral naar opdrachten die niet alleen het lezen van het boek nodig maken, maar persoonlijk gemaakt moeten worden. Bij mondelinge presentaties is het voor de leerlingen vlug genoeg duidelijk dat ze het boek echt moet gelezen hebben en dat mijn jeugdboeken-leeservaring' iets is waarmee ze rekening moeten houden. Toch probeer ik bij alle opdrachten het boek centraal te stellen, zodat de verwerking de leerling telkens naar de tekst doet gaan. Het lijkt vanzelfsprekend, maar je kunt een boek gemakkelijk als 'middel' gebruiken om bepaalde vaardigheden te laten oefenen of als uitgangspunt voor een actieve werkvorm (bijv. uitgangspunt voor carrouseldiscussie, toneel, brieven schrijven...ontelbare mogelijkheden). Ik veroordeel creatieve opdrachten absoluut niet en in minder sterke klassen geef ik een keuze uit heel wat mogelijkheden op dat gebied. In nieuwere handboeken vind je zeker creatieve ideeën.

Nog een voorbeeld van een schriftelijke opdracht: leerlingen noteren de titels van vijf boeken die waarschijnlijk voldoende kunnen aanspreken. Van deze vijf boeken zoeken en kopiëren zij een recensie (als leerkracht leg je dan wel eerst uit waar en hoe zij recensies kunnen vinden) en ze kiezen dan één boek om te lezen met een verklaring van die keuze. Zij becommentariëren dan de recensie(s): waarmee zijn zij het eens, wat hebben ze als lezer uit die recensie geleerd, wat zouden zij zeker

14-jarigen en werken met boeken: liever leeslust dan leeslast... - Mai Van Loon 1203