Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: 14-jarigen en werken met boeken: liever leeslust dan leeslast (Mai Van Loon)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

over het boek schrijven... De opdracht moet voldoende gedetailleerd zijn, anders zijn sommige leerlingen het gewoon met de recensie eens.

  • Naar het einde van het schooljaar toe vind ik het belangrijk dat leerlingen kunnen werken met alle geziene verhaalaspecten (zie fragmenten) en de samenhang daartussen. We doen dat eerst samen in de klas (kortverhaal). Dan krijgen zij een opdracht die wat weg heeft van een echte bespreking, maar die mij meer zekerheid geeft over hun aandeel daarin:

  • met drie lezen zij hetzelfde boek en tijdens het lezen noteren ze zaken die in verband staan met een gekregen vragenlijst (over de geziene verhaalaspecten, maar ook leeservaring) — de genoteerde zaken, hoe 'klad' ook, worden bij het latere werk gevoegd, want ze maken deel uit van de opdracht;

tijdens een les in de klas werken deze drie samen rond het boek —zij verdelen eerst de taken van de uiteindelijke schrijfopdracht — gebruiken dan hun notities om het gelezen boek te bespreken en elke leerling noteert alle antwoorden die over zijn specifieke opdracht gaan;

ieder werkt een bepaald deel schriftelijk uit, ze lezen daarna elkaars aandeel kritisch door en leveren het dan samen in.

Een dergelijke opdracht bevordert ook het samenwerkend leren: het is geen groepswerk waar de betere alles stuurt; na overleg en discussie blijft de uitwerking van een gedeelte een individuele verantwoordelijkheid.

  •  Als je in de klas een boek of langer kort verhaal centraal wilt stellen, raad ik zeker een werkschema van Chambers aan. De leerlingen lezen het boek vooraf en noteren tijdens het lezen bedenkingen bij:

- de sterke punten van het boek

- de zwakke punten

- herkenbare patronen(uit eigen omgeving wereld, literatuur) - verhaalpatronen - zaken die ze niet begrijpen

Als de leerlingen vooraf deze zaken aan hun leerkracht bezorgen, kan die (met kleine kleefstickertjes in diverse kleuren) vooraf aanduiden wie wat op flaps noteert. Vanuit deze gegevens komt er gemakkelijk een gesprek op gang en daarna kunnen zij ook vertellen of ze daardoor een andere mening kregen, dingen beter begrepen... Als afsluiting krijgt elke leerling vijf stickertjes die zij gaan kleven bij de dingen die hen het meest zullen bijblijven (op vijf verschillende plaatsen of met meer gewicht: vijf klevertjes bij één zaak kan ook). (=SWOT-analyse)

3 Tot besluit

Een paar reacties van leerlingen zullen mij wel altijd bijblijven.

Een reactie komt van een jongen die absoluut niet graag las en op het einde van het jaar toch korte indrukken over vijf boeken had genoteerd. Buiten het 'verplichte' leerplanaantal dus nog niet echt veel om als extra prestatie te beschouwen. Maar heel terecht merkte hij op dat het voor hem niet zo vanzelfsprekend was om vijf boeken te lezen. Het stelde dus inderdaad wel wat voor!

En een andere, alweer van een jongen die niet veel las...Of hij over hun thema ook

204 114-jarigen en werken met boeken: liever leeslust dan leeslast... - Mai Van Loon