Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Rewriting: techniek en feedback (Hugo de Jonghe)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

raakt, al kan men uiteraard wel aanbevelingen formuleren. Rewriting is daadwerkelijk herredigeren door herformuleren, c.q. herordenen van tekstgegevens. Laten we in de eerste plaats naar een paar voorbeelden kijken in verband met het herschrijven van zinnen.

1

  1. De steun wordt uitbetaald zodra een kopie van de facturen die betrekking hebben op de manifestatie of op het exportinitiatief wordt voorgelegd.

  2. De steun wordt uitbetaald zodra een kopie wordt. voorgelegd van de facturen die betrekking hebben op de manifestatie of op het exportinitiatief.

De rewriting blijft hier beperkt tot een herordening van de gegevens. Een geheugen-belastende overspanning van tien woorden ten gevolge van een op zichzelf goed bedoelde tangconstructie wordt in (b) weggewerkt. In de twee volgende voorbeelden zijn passieve zinsconstructies onder handen genomen.

2

  1. Groepsgebonden voorwaarden worden in de praktijk weinig of niet gebruikt.

  2. Groepsgebonden voorwaarden vinden in de praktijk weinig of geen toepassing.

  3. Doorheen het ganse programmaverloop worden u op de .meeste niveaus hulpschermen aangeboden.

  4. Tijdens het hele programmaverloop staan u op de meeste niveaus hulpschermen ter beschikking.

Passiefconstructies kunnen vaak een goed formuleringsmiddel zijn. Alleen moeten schrijvers overdaad, onpersoonlijke stijl en onduidelijkheid vermijden. De voorbeelden laten zien dat idiomatische uitdrukkingen als 'toepassing vinden' of 'ter beschikking staan' vaak uitkomst bieden. Wie daar goed mee uitgerust is, vindt gemakkelijk een uitweg uit dwingend passief.

Met de voorbeelden van een te lange overspanning binnen een tang en ongepast passief bleven we op het niveau van de zin. Er zijn verder uiteraard nog tal van andere tekortkomingen die voor rewriting in aanmerking komen, zoals een te formeel register (ambtenarentaal), fouten in verband met collectieve en distributieve nevenschikking, beeldspraaktekorten, beknopte bijzinnen, verkeerd geformuleerde bepalingen bij zelfstandige naamwoorden, bepaling van gesteldheid en resultatieve werk-woordbepaling, plaatsing van bijwoordelijke bepalingen, te complexe zinsstructuur enz. Van dat laatste nog één voorbeeld:

3

(a) Tenslotte is het in het kader van een behoorlijke informatieverlening aan de cliënt aan te bevelen bij elke geldwisselingsverrichting de omwisselingskoers nog eens mee te delen en bij bestelling van buitenlandse bankbiljetten de wachttijden te ver-

210 1 Rewriting: techniek en feedback - Hugo de Jonghe