Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Rewriting: techniek en feedback (Hugo de Jonghe)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

melden. (36 w.)

(b) Licht uw cliënten duidelijk in omtrent de koersen als zij geld komen wisselen. Zeg ook hoe lang ze bij een bestelling van buitenlandse bankbiljetten zullen moeten wachten. Dat hoort bij een behoorlijke informatieverstrekking. (13 + 14 + 6 = 33 w.)

In de (a)-versie volgt de essentiële informatie (koers meedelen, wachttijd meedelen) op een veel te lange aanloop met secundaire informatie. In de (b)-versie is de volgorde omgekeerd, is de informatie over drie zinnen verdeeld en wordt de lezer aangesproken.

Met de (b)-versie van het laatste voorbeeld komen we één niveau hoger dan dat van de zin: de consecutie of opeenvolging van zinnen. Daar hebben minder ervaren schrijvers vaak last mee. Het volgende voorbeeld toont hoe een schrijver met het oog op een goede leesbaarheid een soort schakelstijl toepast door in elke volgende zin een constituent uit de vorige geheel of gedeeltelijk te herhalen. In de herschrijfversie is dat euvel met behulp van verwijswoorden weggewerkt, waardoor het aantal woorden zelfs van 69 tot 58 terugloopt. De (b)-versie is bovendien coactief, en niet langer alleen maar informatief: de lezer-gebruiker hoeft de gepaste gedragswijze niet meer uit de verstrekte informatie af te leiden, maar leest meteen wat hem of haar te doen staat.

4

  1. Het spijt me, maar niet de Belgische banken verplichten u ertoe een rekening met een buitenlands statuut te voeren. De banken moeten een aantal wettelijke verplichtingen strikt nakomen. Een van die verplichtingen houdt in dat we de hoofdverblijfplaats van iemand als basis voor het statuut van de rekening moeten nemen. Aangezien u uw hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt, zijn we verplicht om voor u een buitenlandse rekening te openen. (19 + 9 + 22 + 19 = 69 w.)

  2. Dat u een rekening met een buitenlands statuut krijgt, is niet omdat de Belgische banken dat willen. Er zijn nu eenmaal een aantal wettelijke verplichtingen en die moeten zij strikt naleven. Eén daarvan is dat iemands hoofdverblijfplaats het statuut van zijn/haar rekening bepaalt. U hebt uw hoofdverblijfplaats in het buitenland en daarom moet u een buitenlandse rekening krijgen. (17 + 14 + 12 + 15 = 58 w.)

Weer een niveau hoger staat het tekstonderdeel alinea, een thematische eenheid van opeenvolgende zinnen. Nu hoort hier wel een belangrijke opmerking bij. Als we aan de voorbeelden van zinnen en de opeenvolging van zinnen als derde niveau de alinea toevoegen, kan dat de indruk wekken dat teksten als het ware van onderuit, vanuit het laagste niveau opgebouwd worden. Didactisch heeft dat wel eens aanleiding gegeven tot de verkeerde voorstelling dat leerlingen eerst zinnen moeten leren schrijven, die ze daarna met elkaar moeten leren verbinden, om daarna pas tot de samenstelling van alinea's over te gaan en die uiteindelijk tot teksten te leren verbinden. Tegen een dergelijke misvatting is een waarschuwing op haar plaats. Goed schrijfonderwijs moet zo worden aangepakt dat studenten en leerlingen, om het even wat het bereikte niveau

Rewriting: techniek en feedback - Hugo de Jonghe 1 211