Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Rewriting: techniek en feedback (Hugo de Jonghe)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

alternatieven

zinsafbakening   interpunctieregels leestekens

woordspelling   niet-variabele woorden morfologie variabele woorden

tekstverwerking   procedures

typografie   klavier, machine typografische regels lay-out

Een tentatieve lijst als deze kan een goede hulp zijn bij redactiewerk of bij het begeleiden van schrijfprocessen. Ze laat zien op welk niveau een ingreep plaatsheeft en kan onmisbaar zijn om bij het screenen van teksten geen niveaus onverlet te laten.

4 Screening en eerste feedback

Rewriting begint met het screenen van de tekst: het in kaart brengen van alle aspecten ervan die tot een rewritingingreep aanleiding geven. Bij redactiewerk moeten alle tekstaspecten in aanmerking komen en kan een niet voldoende tekst eventueel geweigerd of - vergezeld van dringende aanbevelingen - teruggestuurd worden. Bij schrijfopleidingen levert een screening de docent een betrouwbare basis voor de selectie van de tekstniveaus, c.q. van het tekstniveau, waarop hij of zij een ingreep didactisch mogelijk, wenselijk of nodig vindt.

Bij het screenen worden alle tekstniveaus nagetrokken, vanaf lay-out, spelling, interpunctie en lexicon via de tussenniveaus van zin, zinnenopeenvolging en alineastructuur, tot en met de tekststructuur in haar geheel en het aspect van het communicatieve functioneren van de tekst. Bij schrijfopleidingen verstrekte ik aan cursisten of studenten de op tekstverwerker samengestelde (vaak lange) lijsten met de screeninggegevens tot en met lexicon, morfologie en syntaxis: alle afwijkingen die bij het doorlezen van de teksten te constateren waren. Op de tekstblaadjes of de uitdraai van cursisten of studenten maakte ik geen aantekeningen. Na de bespreking van de lijst corrigeerde iedereen haar of zijn eigen tekst, althans wat de besproken niveaus betreft. Didactisch is het voordeel aanzienlijk: zo leren cursisten en studenten om aan de hand van dergelijke lijsten hun eigen teksten te screenen. Voor studenten Nederlands golden de lijsten zonder meer ook als examenmaterie. Voor personeel in een bedrijfsredactie zijn dergelijke lijsten voor raadpleging op de werkplek in een syllabus gebundeld (Teksten onder de loep, beperkt beschikbaar).

Wat de hogere tekstniveaus betreft, dringt zich didactisch een andere werkwijze op. Voorbeeldbewerkingen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Of het nu gaat om studenten in het reguliere onderwijs of om bij te scholen volwassenen, veel verschil

Rewriting: techniek en feedback - Hugo de Jonghe 1 213