Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Rewriting: techniek en feedback (Hugo de Jonghe)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

maakt dat niet. Het komt er dan alleen op aan de te bewerken voorbeeldtest zo te kiezen dat de groep er het meeste baat bij heeft. Dat kan als men de aandacht richt op schrijfproblemen die voor de meerderheid van de groepsleden aan de orde zijn. Vaak gaat het om de globale tekststructuur, om de oordeelkundige geleding van de tekst in paragrafen en alinea's, om eenheid van perspectief, om de volledigheid van de verstrekte informatie, om een tot lezen én begrijpen uitnodigende schrijftrant, maar ook om literatuurverwijzingen, noten, tabellen of grafieken, onderschriften, redundantie enz.

5 Screening en rewriting: een voorbeeld

We nemen het volgende voorbeeld uit een nascholingscursus voor schoolboekauteurs, in dit geval een tekstvoorstel voor een boek dat door biologieleraren wordt samengesteld.

5

  1. (origineel, 86 woorden) (5, 5, 4, 4, 8, 15, 15, 8, 7, 11, 10; 11 zinnen, gemiddelde lengte 7.82)

Kleren maken de man

Planten worden gekweekt voor textielvezels. Linnen ontstaat uit bewerkte vlasvezels. Bewerkte hennepstengels leveren jute. Veel kledingstukken bevatten katoen. Zaadpluizen van de katoenplant worden gesponnen tot katoenvezels. Dit natuurprodukt neemt gemakkelijk het lichaamsvocht op en men verwerkt het katoen veelvuldig in onderkleding. In onze kledij zitten plantaardige vezels, gemengd met dierlijke (wol, zijde) of kunstvezels (acryl, nylon). Deze laatste zijn goedkoper bij produktie en onderhoud. Zij drukken de prijs van het kledingstuk. De samenstelling van het weefsel bepaalt de wasvoorschriften en het onderhoud.

In de tekst is een groot aantal gegevens opgenomen. Niet meer dan driemaal is er een expliciet verband tussen twee zinnen: dit natuurprodukt (5), deze laatste (7) en zij (8). De lezende leerling moet op grond van de begrepen betekenis zelf de overige verbanden leggen. Ondanks de zeer beperkte gemiddelde zinslengte (7.82 woorden) maakt dat het lezen zelfs voor ervaren lezers een karwei. Overigens verschuift de informatiefocus steeds weer: plantaardige vezels (vlas, hennep) - kledingstukken (katoen) -katoenvezels - onderkleding - vezels in onze kledij (plantaardig, dierlijk, synthetisch) - prijsvoordeel - wasvoorschriften en onderhoud - etiketten.

  1. Screeninggegevens:

-   passief (worden gekweekt, worden gesponnen);

-   themawisselingen binnen één alinea: 1 tekstielvezels, (linnen-vlas, hennep-jute,

214 1 Rewriting: techniek en feedback - Hugo de Jonghe