Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Het multimediale talencentrum: sleutel voor innovatief en zelfsturend taal-leren (Griet Beheydt & Reinhild Vandekerckhove)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

kent niet dat er geen alternatieven bestaan voor Blackboard. Over enige tijd komt bijvoorbeeld het zogenaamde teleleerplatform Smartschool op de markt. Vandaar dat we er in tweede instantie graag wat informatie over aanbieden. Voor wie in de toekomst met Smartschool aan de slag zou willen gaan, is de uiteenzetting over Blackboard overigens zeker relevant: Blackboard is zowat het prototype van een elektronische leeromgeving. De opzet en functie van Blackboard en Smartschool zijn perfect vergelijkbaar.

Blackboard

Wat kan Blackboard? Wat zijn de mogelijkheden en troeven? Eerst komen niet-cursusgebonden algemeenheden aan bod. In paragraaf 4 werken we een aantal toepassingen uit, die inspirerend kunnen zijn voor concrete taallessen.

Virtuele leeromgevingen zoals Blackboard hebben in hoofdzaak een dubbele functionaliteit. Ze bieden, ten eerste, een soort virtuele klas aan, waarin docenten op een georganiseerde en overzichtelijke manier cursussen en (audiovisuele) documenten aan de studenten kunnen presenteren. Ten tweede biedt Blackboard docenten en studenten de mogelijkheid om op een gemakkelijke manier met elkaar in communicatie treden. Op beide functionaliteiten gaan we dieper in. Maar eerst hebben we het over de toegankelijkheid van het medium Blackboard.

In principe is voor Blackboard een licentie nodig. Na het verwerven van een licentie hebben alle docenten en studenten een eigen gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen. Maar die licentie is behoorlijk duur en voor individuele scholen van het secundair onderwijs in de meeste gevallen onbetaalbaar. De aankoop van een licentie op het niveau van de scholengemeenschap lijkt ons wel een haalbare kaart. Voor meer concrete gegevens verwijzen we naar de website: www.blackboard.com. In elk geval is het gratis alternatief interessant. Om het even wie kan rechtstreeks op de server van Blackboard zelf proefcursussen aanmaken en publiceren. Alle belangrijke functionaliteiten blijven beschikbaar, maar er zijn een aantal belangrijke beperkingen. Sinds kort voert Blackboard een nieuwe (commerciëlere) politiek en kunnen cursussen niet meer onbeperkt blijven staan. Proefcursussen blijven maar gedurende 60 dagen beschikbaar voor de studenten. De beschikbare ruimte is beperkt tot 5 MB, wat voor een gewone cursus wel volstaat. Wie echter met grote klank- of videobestanden werkt, zal snel die limiet overschrijden. De concrete toepassingen die verder zijn uitgewerkt, kunnen echter zeker gerealiseerd worden in twee maanden tijd en binnen een bestek van 5 MB. De tijdsinvestering om een hele cursus uit te bouwen loont voor die korte tijd echter zeker niet de moeite. Een ander nadeel is dat de gratis site soms ongelooflijk traag werkt. Een tweede alternatief voor scholen die een licentie voor ongelimiteerd gebruik via een eigen server niet kunnen betalen, is de mogelijkheid een cursus te creëren voor de betaalbare prijs per cursus. Dan mag je 25 MB innemen en kun je op wat technische ondersteuning rekenen.

22 1 Het multimediale talencentrum - Griet Beheydt & Reinhild Vandekerckhove