Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Kort en krachtig rapporteren = reduceren tot één A4'tje (Femke Simonis)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

kunnen maken om Industrie nog verder uit te bouwen.

Bijlage 2: herschrijving

Adviesnota Industrie

(voorblad)

Op het voorblad komen in de bovenste helft de gebruikelijke gegevens voor een adviesnota, dus: opdrachtgever en geadresseerde, plaats en datum, auteur(s) met contactgegevens, titel en bijlagen.

(Titel)

De positie van Industrie op de markt van de technische vakbladen
advies aan de directie van Roularta nv

Bijlagen:   1 vragenlijst telefonische enquête: blok lezers- en blok
adverteerdersvragen

2 vragenlijst FTI-vakbeurs

3 klantenlisting 1999

Hoewel lezers en adverteerders tevreden tot zeer tevreden zijn over Industrie, vinden zij het vakblad te algemeen van opzet.

Daarom adviseren wij Roularta om de speciale dossiers nog beter te promoten door:

1   meer dan één speciaal dossier per nummer op te nemen,

2   meer bedrijven een mailing te sturen voor een bepaald dossier,

3   deze mailing systematisch te laten volgen door telefonisch contact.

(tekst eigenlijke nota)

1 Situering

In opdracht van de uitgeverij Roularta nv hebben wij onderzocht hoe de bedrijfswereld staat tegenover het technische vakblad Industrie. Wie leest het en welke formules slaan het best aan?

We hebben in ons onderzoek, dat bestond uit een telefonische enquête, een onderscheid gemaakt tussen lezers en adverteerders.

2 Methode

Voor de telefonische enquête hebben we een vragenlijst (zie bijlage 1) opgesteld met een blok lezersvragen en een blok adverteerdersvragen.

2.1 Het aspect lezer

Het blok lezersvragen hebben we aangevuld met een vraaggesprek op de FTI-vakbeurs

Kort en kernachtig rapporteren = reduceren tot één A4'tje - Femke Simonis 225