Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Kort en krachtig rapporteren = reduceren tot één A4'tje (Femke Simonis)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

(vragenlijst: zie bijlage 2).

2.2 Het aspect adverteerder

Naast het blok adverteerdersvragen hebben we een klantenlisting uit 1999 (zie bijlage 3) gebruikt, waarin we het soort bedrijf, de bedrijfssector en het reclamebudget voor Industrie hadden genoteerd. Met beide konden we nagaan welke sectoren wel en welke sectoren niet in Industrie adverteren.

3 Resultaten

3.1 Het aspect lezer

Industrie wordt in veel bedrijven gelezen. De meeste lezers zijn tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit van de gepubliceerde artikels. Toch vinden sommigen de keuze te ruim en lezen ze liever meer gespecialiseerde artikels.

3.2 Het aspect adverteerder

De adverteerders vinden Industrie te algemeen georiënteerd. Zij plaatsen hun advertenties liever in gespecialiseerde vakbladen. De meesten blijken wel bereid om in de speciale dossiers van Industrie te adverteren, maar zij klagen erover dat ze niet tijdig op de hoogte zijn van de publicatie ervan.

4 Conclusie

Hoewel de meeste lezers vol lof zijn over de kwaliteit van Industrie en slechts een minderheid meer gespecialiseerde artikels wenst, geven de adverteerders de voorkeur aan publicatie in gespecialiseerde vakbladen. Wij moeten ze daarom beter en ook tijdig genoeg op de hoogte brengen van onze speciale dossiers.

5 Advies

Wij adviseren de directie van Roularta nv om de speciale dossiers nog beter te promoten. Wij zien daarin drie actiepunten:

1   meer dan één speciaal dossier per nummer opnemen,

2   meer bedrijven tijdig een mailing sturen voor een bepaald dossier,

3   deze mailing systematisch opvolgen met telefonisch contact.

Als de directie van Roularta nv ons advies volgt, zal ze de positie van Industrie op de markt van de technische vakbladen zeker kunnen verstevigen.

226 1 Kort en kernachtig rapporteren = reduceren tot één A4'tje - Femke Simonis