Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Kort en krachtig rapporteren = reduceren tot één A4'tje (Femke Simonis)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

"WRITING ACROSS THE CURRICULUM": LEREN DOOR MIDDEL VAN SCHRIJVEN

Rob van der Peet

"It's more difficult to convince teachers that writing is a learning process than it is to convince them that talk is, because so often teachers use writing as a way of testing. They use it to find out what students already know, rather than as a way of encouraging them to find out. The process of making the material their own - the process of writing - is demonstrably a process of learning." Games Britton)

"Studenten kunnen niet schrijven. Dat hebben ze nooit geleerd en ze zullen het nooit leren ook." Deze klacht klinkt u waarschijnlijk heel bekend in de oren, maar hebt u zich al eens afgevraagd hoe veel schrijfwerk er van studenten tijdens hun opleiding wordt gevraagd? Vaak blijft dit beperkt tot een enkel werkstukje of een stageverslag en, als klap op de vuurpijl, een scriptie of een projectverslag bij het afstuderen. In dit artikel wordt een lans gebroken voor meer schrijfactiviteiten in het onderwijs, niet alleen om studenten te leren schrijven maar ook en vooral om hen schrijvend te laten leren. In een vervolgartikel zullen enkele praktische toepassingen en werkvormen de revue passeren.

1 Inleiding

Laat mij eerst een wijd verbreid misverstand uit de wereld helpen. Studenten kunnen wel schrijven. Op de basisschool en de middelbare school hebben ze geleerd hoe ze een pen moeten vasthouden en wanneer ze bijvoorbeeld d of dt moeten schrijven. Docenten in het hoger onderwijs hoeven dus niets meer aan grammatica en spelling te doen. Hiermee wil niet gezegd zijn dat studenten foutloos schrijven. Integendeel. Veel van hun teksten staan bol van de taalfouten. Hierbij moet u echter het volgende bedenken:

  • Wanneer een docent alleen op taalfouten let, vindt hij ook niets anders dan taalfouten. Wanneer hij meer op de inhoud dan op taalfouten let, blijkt het aantal taalfouten meestal reuze mee te vallen (Williams,1981).

  • Veel taalfouten zijn een gevolg van onzorgvuldig redigeren, want wanneer studenten hun teksten hardop moeten voorlezen, corrigeren ze onbewust veel van hun taalfouten (Haswell, 1983).

  • Vaak zijn taalfouten terug te voeren op het telkens verkeerd toepassen van een enkele regel of op het dialect of de tweetaligheid van de student (Shaughnessy, 1977).

  • Naarmate het onderwerp moeilijker is, maken studenten meer taalfouten (Schwalm, 1985).

"Writing Across the Curriculum" leren door middel van schrijven - Rob van der Peet 1 227