Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Het multimediale talencentrum: sleutel voor innovatief en zelfsturend taal-leren (Griet Beheydt & Reinhild Vandekerckhove)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Aanbieden van informatie

Vanaf de Blackboard-welkomstpagina, die o.a. een overzicht biedt van alle cursussen, kan de gebruiker doorklikken naar de cursus waarin hij wil werken. Binnen elke cursus wordt de informatie geordend aangeboden via rubriekjes (knoppen links op de schermafdruk 1).

Schermafdruk 1: rubriekjes binnen een cursus

De informatie kan in de leeromgeving zelf worden aangeboden of ze kan vervat zitten in aangehechte tekst-, audio- of videobestanden of op internetsites waarnaar een link is gelegd. (Op die laatste functie komen we bij de concrete toepassingen nog uitgebreid terug.) Sommige docenten bieden in Blackboard een volledige syllabus aan, anderen alleen achtergrondinformatie als aanvulling bij de syllabus. Vele taaldocenten zetten hun studenten via Blackboard aan het werk met oefeningen, taken en testen.

Communicatie

Met de computer beschikken de studenten over een instrument waarmee ze rechtstreeks (synchroon of asynchroon) in contact kunnen treden met anderen. De tweede grote functionaliteit binnen Blackboard, naast het aanbieden van informatie, is dus communicatie.

Het communicatieluik laat verschillende vormen van interactie en informatieoverdracht toe. De docent gebruikt het vooreerst als 'elektronische valven', door via Blackboard informatie mee te delen aan de studenten en afspraken te maken. De communicatie verloopt ook in de andere richting: het biedt ook aan de studenten een kanaal om vragen en problemen voor te leggen aan docenten en medestudenten, onder meer via e-mail. En ten slotte kunnen zowel mondelinge als schriftelijke discussiefora opgezet worden, wat bijzonder interessant en ook prettig is bij het oefenen van communicatievaardigheden. Over deze laatste toepassingen volgt verder overigens meer.

Het multimediale talencentrum - Griet Beheydt & Reinhild Vandekerckhove 123