Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: "Writing across the curriculum": leren door middel van schrijven (Rob van der Peet)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

centrum hebben gevolgd.

In de Verenigde Staten werken docenten graag aan een schrijfintensieve cursus mee, al was het maar vanwege de erkenning van teaching excellence die dit binnen hun instelling oplevert. Als een docent zijn cursus ook nog eens via een eigen website aanbiedt, kan hij helemaal niet meer stuk. Net als bij WTL hoeft de docent niet alles te lezen wat zijn studenten schrijven. In de eerste plaats lezen zij elkaars schrijfwerk, anders kunnen ze elkaar geen feedback geven. In de tweede plaats nemen de begeleiders de docent veel werk uit handen. In de derde plaats zijn de onderwijsgroepen vaak kleiner dan bij andere cursussen.

Voor het hoger onderwijs in ons land biedt een WIC een welkome (?) variatie op probleemgestuurd onderwijs. Vervang de probleemtaken door schrijftaken en laat de studenten elkaars schrijfwerk lezen en becommentariëren, bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse onderwijsbijeenkomsten of in een virtual classroom op internet. Bedenk schrijftaken die de student stap voor stap voorbereiden op het schrijven van een omvangrijker eindproduct. In dit eindproduct gaat het er niet om dat de student laat zien wat hij kent, maar dat hij bijvoorbeeld in staat is om in belangrijke vakinhoudelijke kwesties een standpunt in te nemen en dat met argumenten te verdedigen (bijvoorbeeld: Wordt de verpleging er beter of slechter van als verpleegkundigen meer taken van artsen overnemen?). Via de kleine, voorbereidende schrijftaken is dan al zo veel voorwerk verricht dat het afsluitende werkstuk aanzienlijk korter kan uitvallen dan de huidige encyclopedisch volledige scripties over "De verpleegkundige zorg van de CVA-patiënt" of andere onderwerpen waarvan er dertien in een dozijn gaan.

6 Tot besluit

In deze bijdrage kon slechts worden aangestipt wat schrijven als middel om te leren inhoudt. Meer informatie vindt u op mijn homepage (http://www.iae.nl/users/rvdpeet/alc).

Wanneer u schrijvend leren zelf eens met uw studenten wilt uitproberen, biedt het boek Schrijvend leren (Bean, 1998) een uitstekende Nederlandstalige handleiding.

Literatuur

Allen, D.G., Bowers, B, en N. Diekelman ('89), Writing to learn: A Reconceptualization of Thinking and Writing in the Nursing Curriculum. In: Journal of Nursing Education 1, p. 6-11.

Bean, J. C. ('98), Schrijvend leren en andere didactische werkvormen voor actief leren. Leiden: SMD Educatieve Uitgevers.

Britton, J., T. Burgess, N. Martin, A. McLeod en H. Rosen ('75), The Development of Writing Abilities (11-18). London: Macmillan.

Emig, J. ('77), Writing as a Mode of Learning. In: College Composition and Communication, p. 122-128.

Griffin, C.W. ('82), Teaching Writing in All Disciplines. New Directions for Teaching and Learning, no. 12. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

"Writing Across the Curriculum" leren door middel van schrijven - Rob van der Peet 1233