Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

WERKKAARTEN VOOR NEDERLANDS IN DE BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG

Theun Meestringa & Dirkje Ebbers

1 Inleiding

Het pakket Werkkaarten voor Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg/LWO bestaat uit ruim vijftig kaarten voor leerlingen, met bijbehorend materiaal dat in de docentenhandleiding is opgenomen. Het pakket geeft een taak- en beroepsgerichte invulling voor de lessen Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg, klas 3 en 4 vmbo.

In deze bijdrage gaan we in op de achtergronden en geven we een beeld van de werkkaarten en de relatie met het examenprogramma Nederlands voor de basis-beroepsgerichte leerweg van het vmbo.

2 Achtergronden

Het materiaal is ontwikkeld in het kader van het project VMBO-Aanloop. Dit project is gestart in het najaar van 2000 in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om op korte termijn te voorzien in de behoefte aan leermiddelen voor leerlingen die met leerwegondersteunend onderwijs de basisberoeps-gerichte leerweg met een diploma kunnen afsluiten. De opdracht tot het ontwikkelen van de werkkaarten is in maart 2001 gegeven. In augustus 2001 is de kopij bij de uitgever ingeleverd. De ontwikkelopdracht bood de mogelijkheid concrete ideeën van de SLO-projectgroep Nederlands v.o. (zie Boland 2002, Ebbers & Boland 2002) over effectief taalonderwijs aan de doelgroep vorm te geven.

De leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg en leerwegondersteunend onderwijs van het vmbo hebben behoefte aan duidelijk gestructureerd, functioneel onderwijs Nederlands dat voor hen in een helder beroepsgericht kader staat. Sommige methoden Nederlands hebben speciale i-/lwo-/bbl-versies die het algemene curriculum Nederlands op een aangepaste wijze aanbieden, maar die zijn niet taak- en beroepsgericht ingevuld. Bovendien is het niet op alle vmbo-scholen zo georganiseerd dat lwo- of bbl-leerlingen de lessen Nederlands in aparte klassen volgen. De vraag was daarom snel geschikt, dat wil zeggen taak- en beroepsgericht, materiaal te ontwikkelen voor het leerwegondersteunend onderwijs dat flexibel ingezet kan worden ook in heterogene groepen.

Gezien de beperkte tijd is ervoor gekozen het lesmateriaal in de eerste fase bij een bepaalde leergang te doen aansluiten. Dat werd een leergang die reeds taakgericht is opgezet: Schoolslag van Thieme-Meulenhoff, en daarvan deel 3/4 vmbo. Om goed en

Werkkaarten voor Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg - Theun Meestringa & Dirkje Ebbers 237