Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Werkkaarten voor Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg (Theun Meestringa & Dirkje Ebbers)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

snel te kunnen ontwikkelen is gezocht naar ontwikkelaars die goed ingevoerd zijn in Schoolslag en beroepsgericht taalonderwijs. Er is een ontwikkelgroep samengesteld bestaand uit ex-auteurs van Schoolslag van Atlas Onderwijs Advies Organisatie, Amsterdam, het Expertisecentrum Taal, Onderwijs en Communicatie van de Rijksuniversiteit te Groningen en een auteur van het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs aan Allochtonen van de Universiteit van Amsterdam. De auteurs van de Werkkaarten zijn: Loes Alons (ITTA), Moniek Sanders (Atlas), Nynke van der Schaaf (Etoc) en Marieke Valstar (Atlas).

3 De inhoud van het pakket

Het pakket is dus ontwikkeld bij deel 3/4 vmbo van de leergang Schoolslag (ThiemeMeulenhoff, Zutphen). Het is echter een volledig pakket voor leerjaar 3 en 4 en daarom ook te gebruiken door docenten Nederlands die in het vmbo met een andere methode werken.

Het materiaal

Het pakket Werkkaarten voor Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg/LWO bevat:

  •  kaartensets voor 10 taaltaken en voor de 5 examendomeinen;

beknopte aanwijzingen voor de docent bij elke kaart;

  •  een door de leerling in te vullen leerlingdossier (kopieerbaar opgenomen in de docentenhandleiding);

werkbladen voor de leerlingen die zij voor de uitvoering van de taak nodig hebben (ook als kopieerbladen in de handleiding).

Relatie met Schoolslag

De tien taken op de werkkaarten komen overeen met de taaltaken die centraal staan in Schoolslag 3/4 vmbo. De taken zijn op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg beroepsgericht ingevuld. Verder is op de werkkaarten gebruik gemaakt van de leerstofselectie, de didactische aanpak, schrijfstijl en vaste elementen zoals leertips en iconen voor voorbereiden, uitvoeren en terugkijken uit Schoolslag.

De kaarten voor de examendomeinen lopen synchroon met de examenmodules van Schoolslag 3/4 vmbo.

Op de kaarten wordt af en toe verwezen naar opdrachten uit Schoolslag. In de docentenhandleiding per taak wordt telkens aangegeven welke verwijzingen er zijn en welke onderdelen van Schoolslag 3/4 vmbo vergelijkbare leerstof bevatten. Leerlingen worden af en toe ook verwezen naar `Naslag', een naslagwerk voor de leerlingen behorend bij Schoolslag.

Bij gebruik van de werkkaarten is minimaal een complete set van Schoolslag 3/4 vmbo nodig.

Doelstelling

Met de werkkaarten

  • leert de leerling taak- en beroepsgericht Nederlands

  • kan de leerling de eindexameneisen Nederlands voor de basisberoepsgerichte leer-

238 1 Werkkaarten voor Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg - Theun Meestringa & Dirkje Ebbers