Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Werkkaarten voor Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg (Theun Meestringa & Dirkje Ebbers)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

3 Tot slot

Tijdens de workshop op de HSN hebben de deelnemers samen de criteria vastgesteld waaraan volgens hen lesmateriaal voor Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg dient te voldoen. De meestgenoemde criteria hadden betrekking op de vormgeving van het materiaal: zinslengte, heldere, gestructureerde opdrachten en dergelijke.

Vervolgens hebben de deelnemers een set werkkaarten op drie criteria bekeken. Daarbij kon gekozen worden uit de Werkkaarten 1 Lezen van informatie- / instructietekst, 4 Klantgesprek, 8 Fictie lezen, 9 Zakelijke brief schrijven of de Examenkaart 15 Kijk- en luistervaardigheid.

Met name de invulling van de fictiekaarten en die van het klantgesprek vielen in de smaak. In de discussie kwam de vraag op of je van de leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs kunt verlangen dat ze alle leerstof Nederlands op het op de kaarten uitgewerkte niveau kunnen verwerken. De vorm van losse kaarten die per domein een afsluitingsmogelijkheid geven, geeft de docent en de school echter veel ruimte om het examendossier van de leerling gedetailleerd vorm te geven.

Bibliografie

Alons, L. M. Sanders, N. Van der Schaaf & M. Valstar (2002), Werkkaarten Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg. Zutphen: ThiemeMeulenhoff

Boland, J. (1999), Taalonderwijs in de basisberoepsgerichte leerweg. Enschede: SLO (interne publicatie)

Ebbers, D. & J. Boland (2002), Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg. Taaltaken, vaardigheden en lessen. Enschede: SLO (Studie en onderzoek binnen het project Nederlands VO, nummer 32)

www.vmbo-aanloop.nl (Voor voorbeelden van de werkkaarten en het Algemene deel van de Docentenhandleiding)

www.vmbo-examengids.nl (Voor informatie over -uitwerkingen van- het examenprogramma)

242 1 Werkkaarten voor Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg - Theun Meestringa & Dirkje Ebbers