Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het VMBO (Kees Broekhof)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Het programma biedt scholen de mogelijkheid om iedere week een uur aan leesbevordering te besteden. Omdat dit op veel scholen niet haalbaar is, is binnen het totale programma een `basispakket' gedefinieerd, dat beslag legt op één lesuur per twee weken. Het basispakket bestaat voor ieder leerjaar uit de volgende onderdelen:

  1. boeken lezen rond thema's: De leerlingen lezen een boek over een thema en maken daar opdrachten bij. Er komen boekenkisten in de klas of de leerlingen lenen een boek uit de bibliotheek. De school kan kiezen uit verscheidene modules per leerjaar.)

  2. poëzie: De leerlingen schrijven zelf een aantal gedichten volgens een stapsgewijze instructie. De gedichten kunnen ingezonden worden naar een landelijke dichtwedstrijd.

  3. film: Alle leerlingen uit hetzelfde leerjaar bezoeken gezamenlijk een film in de bioscoop. Het filmbezoek wordt met een les voorbereid en wordt ook in een les nabesproken.

  4. theater: De leerlingen bekijken een theatervoorstelling die de school in overleg met de regionale steunfunctie kunsteducatie heeft uitgezocht. De docent kan kiezen uit 1 of 2 lessen voorbereiding en 1 of 2 lessen nabespreken. De lessenserie heeft een draaiboekachtig karakter en wordt ingevuld als er een keuze voor een voorstelling is gemaakt.

  5. non-fictie: Voor de onderbouw: tijdschriften; voor de bovenbouw: kranten. Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van een stapel recente, ongebruikte tijdschriften per klas c.q. een stapel kranten van dezelfde dag. Dit materiaal kan gratis aangevraagd worden.

Daarnaast brengen alle eerste en tweede klassen een bezoek aan de openbare bibliotheek (de modules `Bibliospel' en 'Informatie zoeken). De leerlingen moeten immers ook weten waar ze terecht kunnen voor leuke boeken.

Het uitvoeren van het basispakket legt een beslag op ongeveer 20 lesuren per jaar, dat wil zeggen ongeveer een lesuur per twee weken. Als een school de mogelijkheid heeft om meer lesuren in het programma te steken, kan zij naast het bovenstaande basispakket ook nog kiezen voor modules rond strips, vertellen, een schrijversbezoek en diverse activiteiten in het kader van de verlengde schooldag.

Op het schema is te zien hoe de Bazarmodules over de vier leerjaren van het vmbo verdeeld kunnen worden.

Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het vmbo - Kees Broekhof 1 245