Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het VMBO (Kees Broekhof)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

 

 

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

 

Leerjaar 4

Verlengde

. schooldag

 

,.   ie boden lenen:

(;oeie Locker, le-ten:

(   ,,,   boeken 1c7er,

(,oei, hoeken le/en:

Take two

Ik zoek ,en griend n-d:   7deli,,.;e boeken

-1-,a   en avontuur'    Echt ,-J,ebedird

Hoeveel weegt blauw

mindeler, ',echten vo, r

 

Schoolverhalen

**

(,rieLelen

111111 'echten   '

Science Fiction

Wonderlijke woelden

Verbeelden

Po )onge Jury

Vrijheid deel je niet jo

Buren

nu _Ionge _

Op reis

Leven in ander,

landen

Leeskamp

Mijn fluwelen kamer

 

 

 

:■.1,0r,-1 C11 d(   Islag

 

 

1 czcnn del Jonker:

/en in hel donker:

Inren in het donker

1.,,en in hot donker.

 

 

Ik .rd,iesdlet

PdC: I,

0, A1,tar Dicht Ma,

1 heater

Non-liefje:

Dan;;emils Mimi,

Poezie:

I)oe Maar Dicht Isf:dii

1 huk,

Nou-fictie

.n,-,.fruman Show

l'oitic.:

1   70   _1,.■.,(1,icht,   70 gedichi

_lheatar

I   Fucking An,' -   ',11,-,.

MC 10,

Poezie:

Lo gei, lu. zo gedicht

Theater

 

 

 

NNon-fictie:

Non-tule:

 

 

I d,,Inijter, in de 1,1as   fijdschlitien in de klas   Ik en de krant

Ik en de krain

 

 

Bibliospel

Informatie zoeken

 

 

 

 

Schrijversbezoek *

Schrijversbezoek *

Schrijversbezoek *

Schrijversbezoek *

 

 

Asterix *

Strips in de klas * / **

Je eigen strip maken

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Het woordenhuis

Het woordenhuis

 

 

 

* = boekenkist in de klas ** = met cd-rom

4 De Bazarmethodiek

Het lezen van boeken staat bij Bazar centraal. Daarom is per leerjaar een ruime keuze aan modules opgenomen waarbij de leerlingen boeken lezen. Om het lezen aantrekkelijk(er) te maken, biedt Bazar een methodiek die mede gebaseerd is op onderzoek naar aandacht en leesmotivatie van jongeren (Tellegen, 2001). De methodiek is erop gericht om leerlingen via een telkens terugkerende cyclus in contact te brengen met voor hen interessante boeken en hen steeds beter toe te rusten om zelf geschikte boeken te kiezen en van die boeken te genieten. De cyclus bestaat uit vier stappen:

eerste stap: aandacht creëren

Als eerste stap worden de leerlingen op een stimulerende wijze in contact gebracht met boeken. De docent heeft in overleg met de bibliotheek en aan de hand van de boekenlijsten een collectie boeken samengesteld bij een aansprekend thema (bijvoorbeeld Spanning en avontuur, Leven in andere landen, Echt gebeurd) , afgestemd op het niveau van de leerlingen. De boeken komen in kisten de klas in en worden gepresenteerd door de docent.

Om ook buiten de Bazar-lessen de aandacht voor lezen vast te houden, zorgt de docent ervoor dat het lokaal continu een aantrekkelijke leesomgeving biedt, zowel wat de aankleding betreft (bijvoorbeeld affiches en foto's aan de muur, leesboeken in de

246 I Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het vmbo - Kees Broekhof