Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het VMBO (Kees Broekhof)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

- een verhaal uitbeelden

- raad geven aan een personage uit een verhaal

Het waarderen van verhalen gebeurt aan de hand van boekbeoordelingsformulieren, die opgenomen kunnen worden in het fictiedossier. Binnen de module 'De Jonge Jury' is waarderen het centrale onderwerp. De leerlingen in een klas vormen een aantal mini-jury's, beoordelen een gezamenlijk gelezen boek en presenteren aan het einde van de lessenserie hun oordeel aan de andere mini-jury's, waarna de klas een keuze maakt voor de beste presentatie en het beste boek.

Met 'verwerken en waarderen' wordt de cyclus rond een bepaald thema of genre afgesloten en kan de volgende cyclus van voren af aan beginnen.

Een voordeel de Bazar-methodiek is dat zij ook buiten de Bazar-lessen toegepast kan worden, want deze manier van werken is niet gebonden aan specifiek lesmateriaal of specifieke boektitels. Dat maakt het mogelijk om ook aan leesbevordering te werken in de perioden waarin niet wordt gewerkt met modules uit het Bazar-pakket, waardoor het structurele karakter van leesbevordering in de school verder wordt versterkt.

5 Samenwerken met buitenschoolse partners

De invoering van Bazar vraagt om samenwerking met verschillende buitenschoolse partners. Het streven van Bazar is om leerlingen zoveel mogelijk authentieke ervaringen te laten beleven en hen te laten werken met authentiek materiaal. Dat betekent dat een film niet wordt gedraaid op de videorecorder in de klas, maar dat alle leerlingen van een leerjaar naar de bioscoop gaan, die speciaal voor hen is gereserveerd. Voor een theatervoorstelling gaan de leerlingen naar een schouwburg of andere theaterzaal. Er wordt niet alleen gelezen over een schrijver, de schrijver wordt ook persoonlijk uitgenodigd op school. In het materiaal ligt de nadruk op echte boeken die in de klas komen of die leerlingen lenen bij de bibliotheek en op echte tijdschriften en kranten, die (gratis) in pakketten worden bezorgd op school. Om deze zaken te realiseren is samenwerking met diverse buitenschoolse instellingen vereist. Daarnaast werkt de school samen met de gemeente en de onderwijsbegeleidingsdienst. Daarbij gaat het niet zo zeer om inhoudelijke zaken, maar meer financiële, organisatorische en didactische aspecten van de invoering.

Hieronder gaan we kort in op de rollen van de belangrijkste partners van de school bij de invoering van Bazar.

De bibliotheek

De belangrijkste externe partner is de openbare bibliotheek. De bibliotheek vervult ruwweg drie functies in het kader van Bazar: boeken uitlenen (de bibliotheek stelt in overleg met de school kisten samen op basis van de boekenlijsten bij de thematische

modules); leerlingen ontvangen voor een bibliotheekbezoek (in het 1e en 2e leerjaar brengen de leerlingen een bezoek aan de bibliotheek om vertrouwd te raken met de media en de uitleenmogelijkheden; daarnaast zijn er twee modules met een facultatief

248 I Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het vmbo - Kees Broekhof