Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het VMBO (Kees Broekhof)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

bibliotheekbezoek rond een thema); docenten adviseren en informeren (de bibliotheek adviseert de school bijvoorbeeld over geschikte titels voor de module De Jonge Jury of het schrijversbezoek en informeert de school over andere leesbevorderende activiteiten en campagnes).

De regionale steunfunctie kunsteducatie

Bij het onderdeel theater is het de bedoeling dat de school een voorstelling kiest die door de leerlingen wordt bezocht, bij voorkeur in het theater. De school neemt contact op met de steunfunctie, die op de hoogte is van het aanbod van jeugdtheatervoorstellingen en die dus kan adviseren bij het maken van een goede keuze. Mogelijk bemiddelt de steunfunctie ook bij het inhuren van een voorstelling. De steunfunctie kan ook een rol spelen in het kader van de activiteiten voor de verlengde schooldag (bijvoorbeeld adviseren over een geschikte tentoonstelling om met de leerlingen te bezoeken of zorgen voor de video-apparatuur die nodig is om met de leerlingen een boekfragment te verfilmen).

Het Nederlands Instituut voor Filmeducatie

Via bemiddeling door het Nederlands Instituut voor Filmeducatie kan de school in het kader van Bazar een bioscoop in de buurt afhuren voor een filmvoorstelling voor haar eigen leerlingen. Alle leerlingen uit een leerjaar bekijken dan - onder schooltijd -tegelijkertijd dezelfde film.

Stichting Schrijvers School Samenleving

Bij de organisatie van een schrijversbezoek op school bemiddelt de landelijke stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) tussen de school en de schrijver. SSS adviseert bij de keuze van de schrijver en stelt een contract op dat wordt ondertekend door de schrijver en de school. De school verzorgt de voorbereiding met de lessen uit de module 'Een schrijver in de klas'.

De onderwijsbegeleidingsdienst

Een van de werkvormen die gebruikt worden in het kader van Bazar is het samenwerkend leren. De manier van werken is nog niet erg bekend in het vmbo. De schoolbegeleidingsdienst kan training verzorgen voor docenten die deze werkvorm willen gaan gebruiken. Een voordeel van een dergelijke training is, dat de opbrengst niet alleen ten goede komt aan Bazar, maar ook in andere lessen kan doorwerken.

De verwachting is dat schoolbegeleidingsdiensten op termijn ook ondersteuning gaan bieden op aspecten die betrekking hebben op meer specifieke kenmerken van het Bazar-programma.

De gemeente

De gemeente is vooral bij Bazar betrokken als subsidiegever en kwaliteitsbewaker. Taalbeleid en het vmbo zijn belangrijke prioriteiten in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Gemeenten kunnen vmbo-scholen die leesbevordering opnemen in hun taalbeleid subsidiëren met GOA-middelen om Bazar in te voeren. Omdat de gemeente daar gewoonlijk als voorwaarde bij stelt dat de school het pro-

Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het vmbo - Kees Broekhof 1 249