Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het VMBO (Kees Broekhof)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

gramma 'waarheidsgetrouw' (dat wil zeggen, zoals bedoeld door de ontwikkelaars) invoert en dat zij daarover regelmatig rapporteert, functioneert deze regeling tegelijkertijd als een kwaliteitscontrole op de invoering.

6 Evaluatie

Uit ieder onderdeel van Bazar is een aantal modules uitgetest tijdens het schooljaar 2000-2001. Aan deze proefinvoering werd deelgenomen door 11 vmbo-scholen in Nederland, verdeeld over 7 locaties. De proefinvoering is geëvalueerd met behulp van interviews met coördinatoren en docenten (2-3 per school) en vragenlijsten per uitgevoerde module die werden ingevuld door docenten (totaal: 108 ingevulde vragenlijsten) (Broekhof, 2001).

De belangrijkste resultaten kunnen als volgt samengevat worden. Meer dan 90 procent van de respondenten vond het pakket duidelijk gestructureerd, de docentenhandleiding informatief en de lesbeschrijvingen duidelijk genoeg.

Ook over het leerlingmateriaal was een meerderheid tevreden: 62 procent vond dat het niveau van de opdrachten aansloot bij het niveau van de leerlingen (tegenover 28 procent niet); 69 procent vond dat de leesteksten aansloten bij het niveau van de leerlingen (tegenover 16 procent niet); 71 procent vond het leerlingmateriaal duidelijk (tegenover 12 procent niet). Volgens 71 procent van de respondenten werkten de leerlingen met plezier met Bazar.

De invoering bleek meer tijd te kosten dan verwacht: meer dan de helft van de respondenten (53%) kwam tijd te kort om de modules binnen de gestelde tijd af te ronden.

De knelpunten die door de docenten tijdens de proefinvoering gesignaleerd werden, hadden vooral te maken met het niveau van de opdrachten, dat voor lwoo-leerlingen soms te hoog was, en de omvang van de modules, die vaak te groot was om de activiteiten in de gestelde tijd uit te voeren. Naar aanleiding hiervan zijn de betreffende modules opnieuw bijgesteld. Veel opdrachten zijn vereenvoudigd, er is meer differentiatie aangebracht en de omvang van een aantal modules is flink teruggebracht.

7 Tot besluit

In december 2001 is het bijgestelde pakket in definitieve vorm gepresenteerd. Sindsdien is het pakket door een flink aantal scholen aangeschaft. In het schooljaar 2001-2002 werken circa twintig scholen onder begeleiding met het programma. Op die scholen wordt het programma waarheidsgetrouw ingevoerd. De ervaringen van deze scholen worden systematisch gevolgd, beschreven en uiteindelijk in de vorm van een brochure gepubliceerd. Scholen die voor het eerst gaan werken met Bazar of die de implementatie wat systematischer willen gaan aanpakken kunnen zo profiteren van deze voorbeelden van 'good practice'.

250 1 Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het vmbo - Kees Broekhof