Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het VMBO (Kees Broekhof)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Bibliografie

Anderson, R. Wilson, P. & Fielding, L. (`83), `Growth in reading and how children spend their time outside school'. In: Reading Research Quarterly, 23, p. 285 – 303. Berg, I. van der, Broekhof, K. & Vinck, J. (`01), Bazar: algemene handleiding. Rotterdam: Partners.

Bol, L. van der (`00), Ontroerend goed: een onderzoek naar affectieve leesbeleving van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam.

Broekhof, K. (`01), 'Evaluatie van de proefimplementatie schooljaar 2000-2001'. Utrecht: Sardes (intern rapport).

Heer, M. de ('00), 'Ook vmbo nu 'eigen' leesles' . In: Trouw, 7 december.

Krashen, S. (`93), The Power of Reading: Insights from the Research. Englewood, CO: Libraries Unlimited, 1993.

Pennac, D. (`93), In een adem uit: het geheim van het lezen. Amsterdam: De Brink/uitgeverij Ploegsma bv.

Raukema, A-M. ('01), 'Bazar: een leesbevorderingspakket voor het vmbo'. In: Moer, 33, p.n 84-90.

Sociaal en Cultureel Planbureau ('01), Trends in de tijd. Een schets van recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en tijdsordening. Koen Breedveld en Andries van den Broek (red.). Den Haag: SCP

Tellegen, S. & en Lampe, M. (`01), Leesgedrag van vmbo-leerlingen: een profielschets. Amsterdam: Stichting Lezen.

Wijnstra, J.M. Bruikbare kennis en vaardigheden voor jonge mensen. Arnhem: Cito-groep.

Bazar: een structurele aanpak voor leesbevordering in het vmbo - Kees Broekhof 1251