Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

VAKWIJZER DOOR EN VOOR NEERLANDICI Willy Weijdema & Carl Brüsewitz

1 Inleiding

Vakwijzer is een grote database van internetsites die geschikt zijn voor gebruik in het onderwijs. De database wordt gevuld en onderhouden door leden van de verschillende vakcommunities op Kennisnet. Bij Vakwijzer hoort een zoekmachine. Iedereen kan deze gebruiken via http://vakwijzer.kennisnet.nl.

De zoekmachine biedt allerlei mogelijkheden en zoekt in de beoordeelde bronnen. De meest geavanceerde mogelijkheid is de URL-builder. Daarmee kun je instellingen maken voor bepaalde doelen en doelgroepen en vervolgens de URL-builder als link plaatsen op je eigen website, bijvoorbeeld de site van de eigen organisatie/school of van de vakgroep Nederlands. Zo kun je leerlingen opdrachten geven om materiaal van internet te gebruiken met heel gerichte zoekopdrachten.

2 Vakwijzer en de vakcommunity Nederlands

In het voorjaar van 2000 zijn door Kennisnet' in samenwerking met de digitale school vakcommunities ingericht. Vakcommunities zijn groepen van vakdocenten, bijvoorbeeld docenten wiskunde, Nederlands of verzorging, die onderling informatie willen uitwisselen. De communicatie verloopt digitaal: elke vakcommunity heeft een gebied op Kennisnet, een mailinglist en een discussieplatform. Docenten melden zich aan via een inschrijfformulier op de website. De community wordt beheerd door een communitymanager, die door Kennisnet gefaciliteerd wordt. Het doel van de vakcommunities is kort gezegd: communicatie bevorderen, zodat er informatie uitgewisseld wordt. Er zijn nu meer dan dertig vakcommunities: een overzicht vindt u op: http://www.digischool.nl/comalg/communities.htm De vakcommunity Nederlands: http://www.digischool.nl/ne/community wordt beheerd door Willy Weijdema. Het aantal leden is in twee jaar gegroeid van 3 tot meer dan 300.

Een van de taken van een vakcommunity is het beheren en onderhouden van Vakwijzer. In het schooljaar 2000 – 2001 moest elke vakcommunity bronnen die voor het vak bruikbaar zijn in de database invoeren: 1000 URL's per vak was het streven. De URL's moeten vervolgens gecategoriseerd en beoordeeld worden. De beoordelingen worden altijd door een ander communitylid geaccordeerd. Er was geld beschikbaar voor communityleden die actief aan Vakwijzer meewerkten: voor 25 URL's beoordelen werd ongeveer 100 euro uitbetaald. Alle activiteiten worden on line verricht: de communitymanager kan overzichten opvragen van wie wat beoordeeld heeft. De beoordelaars werden door Kennisnet gratis geschoold in het werken met Vakwijzer. Er

Vakwijzer door en voor Neerlandici - Willy Weijdema & Carl Brsewitz 1 255