Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Vakwijzer door en voor Neerlandici (Willy Weijdema & Carl Brüsewitz)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

was veel belangstelling voor dit werk: voor Nederlands gaven zich in januari 2001 zestien mensen op. Maar: uiteindelijk bleven er vier actieve vullers en beoordelaars over. Het enthousiasme was groot, maar in de praktijk is de beschikbare tijd toch vaak een knelpunt. In augustus 2001 bereikte de vakcommunity Nederlands het eerste doel: er waren 1000 beoordeelde URL's voor Nederlands in de database.

3 De zoekmachine van Vakwijzer

Tot dusver is alleen de invoerkant aan de orde gekomen, maar er is ook een `zoekkant': Vakwijzer pretendeert de zoekmachine voor het onderwijs te zijn. De zoekmachine is voor iedereen beschikbaar: http://vakwijzer.kennisnet.nl. Je kunt zoeken op verschillende manieren: op trefwoord en/of met opties voor een bepaald vakgebied of onderwijsniveau. Je kunt ook bladeren per vak en binnen dat vak op onderwerpen en je kunt bladeren volgens de SISO-indeling: een indeling die in veel openbare bibliotheken en schoolmediatheken gebruikt wordt.

Wat onderscheidt Vakwijzer van andere zoekmachines zoals bijvoorbeeld http://www.google.com? Met Vakwijzer zoek en blader je in een beschermde omgeving. De bronnen zijn uitgekozen en beschreven door een heleboel docenten. De docenten nemen alleen pagina's in Vakwijzer op die ze van belang vinden in het onderwijs.

4 Categoriseren en beoordelen van bronnen in Vakwijzer

De bronnen worden gecategoriseerd op de volgende punten:

  •  een indeling naar doelgroep, onderwijsniveau en onderwerp

onderwijskundige trefwoorden

  •  een onafhankelijke korte omschrijving

  •  een kwaliteitsoordeel

De doelgroepen zijn: leerlingen, docenten, ouders, managers. De onderwijsniveaus weerspiegelen de indeling in het Nederlandse onderwijs en de onderwerpen zijn ontleend aan kerndoelen en eindtermen voor het vak. Voor Nederlands worden de volgende domeinen onderscheiden:

  • Taalvaardigheden

  • Taalbeschouwing

  • Fictie

Deze domeinen zijn onderverdeeld. Taalvaardigheden heeft bijvoorbeeld de volgende subdomeinen:

  • Argumenteren

  • Kijken

Lezen

Luisteren

  •  Schrijven

Spreken

256 I Vakwijzer door en voor Neerlandici - Willy Weijdema & Carl Brüsewitz