Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Vakwijzer door en voor Neerlandici (Willy Weijdema & Carl Brüsewitz)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Noten

Kennisnet is een project van het Nederlandse ministerie van Onderwijs. Het project bestaat uit twee afdelingen. Eén heeft als taak alle Nederlandse scholen een breedbandverbinding met internet te geven. De andere afdeling heeft als taak een portal website voor het Nederlandse onderwijs op te zetten en te onderhouden: www.kennisnet.nl

2 De complete indeling in domeinen en subdomeinen voor het vak Nederlands is te zien via de vakcommunity Nederlands: http://www.digischool.nl/ne/community Op de openingspagina kunt u kiezen voor Bladeren in Vakwijzer binnen het vak Nederlands.

De informatie over de SISO-codering werd verschaft door Gerdien van den Brand, werkzaam bij de Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Brabant en een van de actieve beoordelaars voor Nederlands in Vakwijzer.

Lijst van gebruikte links

http://www.kennisnet.nl

http://www.digischool.nl/comalg/communities.htm http://www.digischool.nl/ne/community

http://www.google.com

http://vakwijzer.kennisnet.nl

http://spin.bibliotheek.nl

http://www.taalunieversum.org/.

260 I Vakwijzer door en voor Neerlandici - Willy Weijdema & Carl Brsewitz