Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Vakwijzer door en voor Neerlandici (Willy Weijdema & Carl Brüsewitz)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

GROOT ONDERHOUD TWEEDE FASE André van Dijk

1 Abstract

Is the Dutch mother-tongue curriculum in crisis? The metaphors used in official publications of the Inspectorate of Education show us the value of Gareth Morgan's Images of Organisation: we need to accept the ambiguity of the actual situation in order to move on. The author – a teacher and therefore a team player of the Christelijk Lyceum Veenendaal - suggests that we should overcome the national difficulties by international networking.

2 Situatieschets

De rijksoverheid in Nederland heeft een belangrijk project op de rails gezet met als titel Herziening examenprogramma's havo/vwo. Deze herziening – de uitvoering is in handen van het SLO - betreft de domeinen, subdomeinen en eindtermen die per 1 augustus 1998 kracht van wet hebben gekregen. Er zal zogenaamd klein onderhoud plaatsvinden in 2003, op basis van ervaringen met de uitwerking van onder meer het programma Nederlandse taal- en letterkunde. En er zal groot onderhoud plaatsvinden in 2005, "waarbij bestaande inhouden van vakken en hun positie ter discussie staan, en via experimenten nieuwe onderdelen worden." Zo staat het in de publicaties van de uitvoerende instantie: Vakdossiers 2000 (SLO Enschede 2001).

Nu geeft de actualiteit een aantal signalen af die erop wijzen dat groot onderhoud gewenst is. Groot onderhoud van de taaltuin. Zo maakt de onderwijsinspectie zich bezorgd en publiceert De Tweede Fase een fase verder (23 november 2001) waarin het punt van de overbelasting van leerlingen en docenten centraal staat; een zaak die het OTO-rapport van 1987 voor de beroepsgroep neerlandici in het voortgezet onderwijs op de kaart heeft gezet en die sinds dat taakbelastingsonderzoek uit 1987 nog steeds dagelijks voelbaar is, en zo maakt de Landelijke Vakvereniging Neerlandici zich bezorgd met de Utrechtse conferentie Zorg om het vak Nederlands. Inspectie en de LVVN tonen zich bepaald niet gerust over de onderhoudsstaat van de tuincultuur.

De publiciteit die deze actuele uitingen gegenereerd hebben, is enorm. Het onderwijs-inspectierapport heeft in het tv-journaal van vrijdag 23 november 2001 uitgebreid aandacht gekregen en ook in alle landelijke dagbladen ("Inspectie pleit voor aanpassen studiehuis." NRC Handelsblad, 23 november 2001); de vakvereniging zag haar inspanningen beloond met koppen als "Neerlandici willen eerherstel erfgoed" (Trouw, 24 november 2001).

Groot onderhoud Tweede Fase - André van Dijk 1 261