Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Groot onderhoud tweede fase (André van Dijk)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

maatschappen. Organiseer sectie-conferenties. Anne-Marieken Raukema (Stichting Lezen HSN15) heeft gesteld: "Nascholingsactiviteiten die niet door het gehele team worden gevolgd, hebben geen zin." Steun vanuit de LVVN de neerlandicus door hem als teamlid te identificeren.

2 Accepteer dat gezag een complex begrip is. Negeer de opvatting van prof. W. Klooster – hoe sympathiek als persoon ook - op het moment dat hij zegt dat alleen een overheidscommissie het gezag heeft om een nieuw programma op te stellen. Gezag heeft wie goed doet. Zoals bij de schaaksport de beste theorie bestaat uit de beste praktijk, zo ook in het onderwijs. Een team dat een goed boek flexibel en rekening houdend met verschillen in het curriculum hanteert en de learning outcomes evalueert, zal gezag krijgen.

3 Leef met de tweeslachtigheid dat we in deze crisisperiode de crisis te boven zijn, zoek samenwerking met de Stichting Lezen in de vorm van kwaliteitsworkshops voor teams en zoek samenwerking met de het Genootschap van Geschiedenisleraren, enz.

4 Erken toch dat elk team – binnen het mission statement van de eigen school voor voortgezet onderwijs – de eigen verantwoordelijk waarmaakt en voorzie deze teams van voorbeelden van good practice in de vorm van uitgekiende plannen van toetsing en afsluiting die inspirerend zijn.

5 Geef duidelijkheid die de eigen onduidelijkheid genereert. Op de conferentiemiddag 24 november 2001 bleek dat er ruime verwarring mogelijk is over wat in het programma van eisen staat of niet staat. (! We bouwen aan een volkspaleis en er is verwarring over het bestek) Publiceer een klein handboek en dwing gezag af met wat cfi nu bedoelt; werk buiten het SLO om. Zoals we ons nu Kollewijn nog herinneren uit 1901, zo zal men in 2101 zich nog de LVVN herinneren: "LVVN? De lieden van dat examenboek!" Wie dienstbaar is, verwerft historisch gezag.

6 Stel u internationaal op. Vraag adviezen aan de Vlamingen – op de conferentie van zaterdag 24 november 2001 een kans laten liggen! - en werk samen met Surinaamse instellingen voor neerlandici en breng http://culture.coe.int/portfolio het Europese taalportfolio in het spel waar het literatuuronderwijs zijn grote voordeel mee kan doen; en zie ook het pleidooi : Zuid-Afrikaans binnen het schoolvak Nederlands (HSN negende conferentie). Een internationale opstelling baat op nationaal niveau.

7 Doe een waardevolle publicatie het licht zien over de conferentie Zorg om het schoolvak Nederlands; een zorgvuldig becommentarieerd verslag van de middagzitting met een precieze registratie van de verwarring rondom de eindtermen; die publicatie zal een grote waarde hebben bij het project Groot Onderhoud 2005; de rest-exemplaren van het C-VEN-rapport zijn – als ik het goed heb begrepen - bij de SDU vernietigd, het lijkt me zeer opportuun het verslag van de discussiemiddag samen met de referaten als inleiding bij een nieuwe editie van het CVEN-rapport te publiceren.

8 Beleg een conferentie: De beleidsgeschiedenis van het taal- en literatuuronderwijs 1962-2002. Wees de parlementaire enquêtecommissie voor! Op de middag van 24 november 2001 bleek geen van de aanwezige neerlandici te kunnen vertellen hoe de overgang van de commissie-Braet naar de vakontwikkelgroep is verlopen. Hoe nu?! De uiteenzetting die daarover werd gegeven was zeer onjuist. En waarom er een nieuwe vakontwikkelgroep na Braet is gekomen, dat is een fascinerend onderwerp. Ton Hendrix en zijn samenvattingservaringen 1982-2002 op CITO-niveau: de

266 1 Groot onderhoud Tweede Fase - André van Dijk