Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Groot onderhoud tweede fase (André van Dijk)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

onderwerpen die een historische verklaring nodig hebben buitelen over elkaar, het ene onderwerp na het andere vraagt om commentaar op de eenzijdig evaluatieve summa van Helge Bonset.

Verwachtingen. Het Bestuur van de LVVN maakte een goedwillende en betrokken indruk. De conferentie op zaterdag 24 november 2001 was terecht goed bezocht en de discussies waren levendig. Mij is in de wandelgangen gebleken dat de opvattingen zozeer uiteen lopen dat het vinden van een draagvlak voor een soort commissie-De Rooij nauwelijks mogelijk is. De scholen zijn daarbij vooralsnog de komende (zeg) drie jaar autonoom. Mijn verwachting is dat er geen nieuwe commissie zal komen.

Een van de jonge inleiders in de middag-sessie pleitte ervoor vooral goed te luisteren naar het veld. [Met de metafoor het veld bedoelt men dan neerlandici in het studiehuis. Een agrarische metafoor voor een urbane activiteit]. Men kon constateren dat deze jonge inleider aan de veld-vertegenwoordigers niet één vraag heeft gesteld; zijn schets van het studiehuis was een karikatuur. Pleiten voor goed luisteren – hetgeen een actieve bezigheid is – vraagt als show natuurlijk practice what you preach. De opstelling van de nieuwe generatie - verheugend overigens de deelname van deze dertigers! – roept vooralsnog slechts standaardverwachtingen op, l'histoire se répète... De dertigers op de conferentie - gevormd door het soort onderwijs waarvan zij de restauratie schijnen te bepleiten – vormen in hun publicitaire en conferentiële opstelling geen deel van de oplossing maar eerder een deel van het vraagstuk.

Mijn verwachtingen zijn: er komt geen nieuwe commissie-De Rooij-NL; er zal geen actieve belangstelling voor het veld gemobiliseerd worden. Laat ons als teams van neerlandici op onderzoek gaan – action learning - naar de learning outcomes. Action learning als onderzoeksstijl die kennis afleidt uit de actie van het echte schoolleven, om zo een beter begrip van onze onderwijswerkelijkheid te krijgen teneinde het onderwijs te optimaliseren. Met een adhortativus: laat de LVVN deze queeste naar learning outcomes bevorderen en faciliteren [door een bureau of beter: nomadische conferenties]. Zoals op de LVVN-conferentie een goede inleider zei: "uit zorg voor het vak Nederlands." Met een ander klassiek beeld uit het tuinonderhoud: faut cultiver son jardin.

Groot onderhoud Tweede Fase - André van Dijk 267