Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Zorg om het schoolvak Nederlands (Jan Stroop)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

Er is maar één remedie: laten we het schoolvak Nederlands een inhoud geven waarmee een leerling enthousiast gemaakt kan worden, waar hij thuis over kan vertellen. Er is toch niets leukers .dan weetjes te weten en wat is de enorme capaciteit van het geheugen van jonge mensen daar niet bij uitstek geschikt voor.

Is het gezien deze omstandigheden niet de hoogste tijd voor een herbezinning op de onderdelen van het schoolvak? Zo'n herbezinning zou tot het onderzoeken van drie mogelijkheden kunnen leiden:

Het eerste wat in gedachte komt is een restauratie van het verleden. Maar in de eerste plaats zouden de leraren dat in overgrote meerderheid niet accepteren, het zou ook de vernietiging betekenen van belangrijke verworvenheden.

Een tussenweg zou zijn: een andere verdeling van de beschikbare uren. Dus minder vaardigheden, meer kennis van taal en letterkunde. Moeilijk haalbaar, omdat het inleveren betekent.

Maar wat het beste en wat mij betreft het enige aanvaardbare zou zijn, is het volgende. Niemand ontkent het belang van de toegevoegde onderdelen 'vaardigheden', een belang waar ook andere vakken van profiteren. Is het dan niet logisch dat deze uitbreiding van ons vak omgezet wordt in een uitbreiding van de beschikbare tijd, zodat die niet ten koste gaat van dat andere kardinale onderdeel, de taal en letterkunde van ons land? Met andere woorden het schoolvak Nederlandse taal en letterkunde behoort ook naar omvang het centrale schoolvak te zijn.

De LVVN bepleit het instellen van een commissie die de wenselijkheid en de mogelijkheden daartoe gaat onderzoeken.

274 1 Zorg om het schoolvak Nederlands - Jan Stroop