Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Een eigen inhoud voor het schoolvak Nederlands: algemene taalkunde (Peter Nieuwenhuijsen)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

HET SCHOOLVAK NEDERLANDS INHOUDELIJK AANVULLEN Ton Hendrix

1 Vooraf

Vandaag wil ik oude koeien uit de sloot halen. Wie daar geen zin in heeft, bied ik bij dezen nog de kans zich uit de voeten te maken. Ik denk dat ik het met de woorden van Kees de Glopper eens ben dat we ons geen zorgen om het schoolvak Nederlands moeten maken, maar zorg moeten hebben voor het schoolvak. Het is mijn stellige overtuiging dat we niet onze energie moeten steken in het activeren van de overheid om het huidige examenprogramma te veranderen. Ik realiseer me terdege dat iets wat in het programma niet is vastgelegd, aan de vrijblijvendheid ten prooi valt. Maar, na alle overleg sinds 1989, het jaar waarin de CVEN van start ging, moeten we niet meer opnieuw beginnen met vragen aan de overheid. In mijn ogen moeten we nu maar eerst zelf de mouwen opstropen en zorg dragen voor een goede inhoudelijke invulling van het bestaande programma. Eén van die oude koeien is dat we voorlopig binnen de kaders van het huidige programma serieus werk moeten gaan maken van een thematisch-cursorische invulling van het examenprogramma. Dat is een pragmatisch standpunt, maar het lijkt me een haalbare kans om het schoolvak Nederlands inhoudelijk aan te vullen.

2 Positieve evaluatie van het examenprogramma Nederlands

Het meest actuele rapport over het schoolvak Nederlands dat ik onder ogen heb gehad, is een in oktober 2001 verschenen evaluatie van de SLO van de hand van Bonset en De Kruijk ((Bonset/De Kruijk 2001). Voor wie de discussies allemaal niet gevolgd heeft, is het een gedegen rapport met een interne evaluatie van het reilen en zeilen van het nieuwe programma. Het berust op gesprekken met docenten, didactici, examenmakers en verder op de bestudering van de vaktijdschriften. Welhaast compleet. Een aantal verbeterpunten komt naar boven: de verplichting van het leesdossier voor letterkunde moet er opnieuw komen, een aantal eindtermen moet preciezer geformuleerd worden en het domein van de argumentatieve vaardigheden zou opnieuw moeten worden doordacht, zeker voor het havo. Docenten achten het programma niet overladen. Kortom, het is een behoorlijk programma, waarmee met wat aanpassingen behoorlijk valt te werken.

3 Kritiek op de grondslag van het examenprogramma

Ik zei al dat het om een interne evaluatie gaat en daarmee bedoel ik dat er vooral gekeken is binnen de kaders van het nieuwe examenprogramma. Het heeft me overi-

Het schoolvak Nederlands inhoudelijk aanvullen - Ton Hendrix 1279