Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: Het schoolvak Nederlands inhoudelijk aanvullen (Ton Hendrix)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

sorische onderdelen in het programma. Ze worden ook min of meer geïsoleerd van elkaar onderwezen. Het taalkundeonderdeel is gebaseerd op het tweepootmodel taalkunde (zie bijlage 2). Pas vanaf nummer 8 in het overzicht komen ze samen en ondersteunen ze elkaar. Pas dan is er sprake van thematisch-cursorisch onderwijs.

We hebben over het overzicht met de theorie-elementen verder doorgedacht (in het artikel van 1999 is dit beschreven) en verder abstraherend het stemvorkmodel (zie bijlage 3) ontwikkeld. Dit stemvorkmodel is te zien als een vakdidactisch model, waarin de vaardigheidstraining en de vakinhoud op elkaar worden "afgestemd". Het is een model dat longitudinaal - vanaf de eerste fase - kan worden gehanteerd en waarbij de nummers 1 t/m 7 van beide kanten geïsoleerd van elkaar kunnen worden afgewerkt als voorbereiding. De nummers 8 t/m 10 horen thuis in de tweede fase.

Het stemvorkmodel is een poging om de vernieuwing van de tweede fase en het studiehuis, die in de ogen van Huishof en mij vooral onderwijskundig gemotiveerd is, ook vakdidactisch nader in te vullen. Door de vaardigheidstraining op een slimme manier met relevante vakinhouden uit de neerlandistiek te combineren, is het goed mogelijk meer inhoudelijk reliëf aan te brengen in het schoolvak Nederlands.

6 Examenprogramma niet veranderen

Ik zou er niet voor willen kiezen de grondslagen van het bestaande examenprogramma bij de overheid ter discussie te stellen. Integendeel, de energie kan beter gebruikt worden om nieuw vakinhoudelijk lesmateriaal uit te werken en dat (vak)didactisch goed te verankeren in het bestaande programma. Als er dan te zijner tijd op initiatief van de overheid aanpassingen in het examenprogramma worden aangebracht, kunnen die alsnog in het programma worden vastgelegd, maar dan op grond van de intussen opgedane ervaringen met didactische en inhoudelijke vernieuwingen.

Zo oud zijn de koeien nou ook weer niet.

Bibliografie

Bimmel, P./Oostdam, R. (1999), Strategietraining en leesvaardigheid. Theorie en praktijk in balans. In: Levende Talen 543, p. 556-564.

Bonset, H./Kruijk, D.de (2001), Vakdossiers 2001 Nederlands. Enschede: SLO Hendrix, T./Hulshof, H. (1999), Op taalkunde afgestemd. Algemene vaardigheden en vakspecifieke leerstof in het studiehuis: het geval Nederlands. In: Levende Talen, 537, 122-131.

Hendrix, T./Hulshof H., (1994), Leesvaardigheid Nederlands. Omgaan met zakelijke teksten. Bussum: Coutinho.

Hulshof, H./Hendrix, T. (1996), Kennis over taal en taalverschijnselen. Omgaan met taalkundige onderwerpen in de klas. Bussum: Coutinho.

Oostdam, R./Bimmel, P. (1996), De kloof tussen theorie en praktijk. Een onderzoek

Het schoolvak Nederlands inhoudelijk aanvullen - Ton Hendrix 1283