Doorzoek alle bundels

Zoek in de bundels:
Uitgebreid zoeken »

Bundel 15 | Vijftiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2002)

Bijdrage: 'Pearl Harbor' of het cultuuronderwijs in de crisis (Hubert Slings)
Download deze bijdrage in PDF-formaat »

nadruk op de tekstervaring en de persoonlijke keuzes - voor een ander deel was dat overmacht, omdat de eigenlijke knopen op een hoger niveau zijn doorgehakt: de keuze om, net als in de basisvorming, de beschikbare tijd over een groter aantal vakken te versnipperen, waardoor het vak Nederlands de haar beschikbare tijd gedecimeerd zag worden. Want dat moet de Vakontwikkelgroep Nederlands worden toegegeven: de CVEN-voorstellen zijn binnen de huidige beschikbare tijd niet uit te voeren.

Gisteren kreeg ik een scriptie toegestuurd over het literair erfgoedbeleid in Nederland, of liever gezegd het tot nu toe ontbreken daarvan. Daarin wordt onder meer een analyse gegeven van de strijd die gevoerd is over het literatuuronderwijs in de Tweede Fase. Ik citeer de conclusie ter plaatse: "In de slag om het behoud van voldoende ruimte binnen het onderwijsprogramma van de Tweede Fase heeft het literatuuronderwijs een duidelijke nederlaag geleden. Oorzaken voor deze nederlaag moeten gezocht worden in een zwakke lobby die te maken heeft met de gebrekkige organisatie van het beleidsveld literair erfgoed, diversiteit in de meningen over het belang van literatuuronderwijs en de machteloosheid van de Taalunie, die onder verantwoordelijkheid van dezelfde minister valt als het onderwijsbeleid." (Schravesande 2001: 71)

`Een zwakke lobby', dat lijkt me een adequate verwoording. Waarom is het toch zo moeilijk om neerlandici en docent-neerlandici op één lijn te krijgen? Tal van instellingen hebben inmiddels adhesie betuigd aan het initiatief waarvan deze dag het startschot is, maar de lerarenverenigingen kijken de kat uit de boom. Terwijl het juist om hun vak gaat. Zonder de docenten kan het niet en mag het niet. Daarom zal ik in de rest van mijn bijdrage proberen een zo eerlijk mogelijke evaluatie te geven van het vak Nederlands, meer in het bijzonder de culturele onderdelen daarvan, in de Tweede Fase.

4 Evaluatie van de Tweede Fase

Het startschot van de Tweede Fase is nog maar nauwelijks verklonken, en in die optiek is het nog te vroeg voor een grondige evaluatie. Maar het is staatssecretaris Adelmund die nu al tamelijk rigoureus begint te 'herijken'. De plannen die ze tot nu toe lanceert zijn niet echt hoopgevend: ze zoekt haar heil in het tot op het bot uitkleden van de indertijd met veel bombarie geïntroduceerde profielen. In plaats dat ze conclusies trekt uit de evaluatie van de vrijwel mislukte Basisvorming, die qua opzet steunt op min of meer dezelfde pijlers als de Tweede Fase.

In het licht van die voorgenomen 'herijking' is zelfs haast geboden met onze eigen evaluatie. We moeten dat echter dat wel vanuit de juiste motivatie doen: uit zorg voor het vak en niet als amokmakers die na een eerdere discussie de deur uit gezet zijn, en nu via de achterdeur alsnog hun gram komen halen. Is het alleen maar kommer en kwel bij het vak Nederlands in de Tweede Fase? Nee, dat vind ik niet. Ik zie een aantal duidelijke pluspunten ten opzichte van de oude situatie:

'Pearl Harbor' of het cultuuronderwijs in de crisis - Hubert Slings 1295